Katehetski ured VBN

KUVN

Josipa Stadlera 5

71000 Sarajevo

Tel: 033 238 837

kuvn@kuvn.org

 

Predstojnik: don Tomislav Mlakić

Tajnica: prof. Nikolina Tomšić

Katehetski ured Vrhbosanske nadbiskupije (KUVN) ustanovio je nadbiskup vrhbosanski Vinko kardinal Puljić 2. rujna 1997. Sjedište ureda je u Sarajevu, u ulici Josipa Stadlera 5.

 

KUVN je savjetodavno i izvršno tijelo pomoću kojega ordinarij, glava mjesne Crkve i učitelj vjere, ravna i usmjerava svu katehetsku djelatnost (župnu katehezu, vjeronauk u osnovnim i srednjim školama, odgoj u vjeri u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama) i usklađuje cjelokupno njezino uređenje i izvođenje u Vrhbosanskoj nadbiskupiji (Opći direktorij za katehezu).

Zadaci KUVN-a određeni su Statutom:

 • istraživati i utvrđivati stvarno stanje u pogledu katoličkog vjerskog odgoja i obrazovanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji te precizirati stvarne potrebe obzirom na katehizaciju i na uređenje života sukladno vjerskom i moralnom učenju Crkve.
 • prema utvrđenom programu brinuti se i davati potrebne smjernice za organiziranje, provođenje i unapređivanje katoličkog vjerskog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih u predškolskim i školskim odgojno-obrazovnim ustanovama različite namjene i stupnja.
 • izraditi, odnosno, naznačiti sredstva potrebna za katehetski rad: planovi i programi, vjeronaučni udžbenici i priručnici za izvođenje župne kateheze i vjeronauka u školi te unapređivati posebne oblike katehetskog djelovanja.
 • voditi brigu o teološko-katehetskoj, psihološko-pedagoškoj i didaktičko-metodološkoj osposobljenosti kateheta kao i o njihovom trajnom stručnom usavršavanju i napredovanju, vjerničkom ponašanju i vjerskoj praksi.
 • poticati, pratiti i nadzirati odvijanje župne kateheze.
 • uspostavljati i održavati potrebne kontakte s nadležnim, napose entitetskim i županijskim ministarstvima za obrazovanje u BiH.
 • u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, smjernicama Općeg direktorija za katehezu i Statutom kao i Temeljnim ugovorom između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine, Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u BiH, Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH te posebnim entitetskim i županijskim zakonima i podzakonskim aktima o školstvu, planirati, organizirati, provoditi i nadzirati vjerski odgoj i izobrazbu u školama i drugim odgojno-obrazovnim institucijama u BiH.
 • KUNV će u svom radu napose surađivati s Povjerenstvom za odgoj i obrazovanje BK BiH, Katehetskim vijećem BK BiH, Pastoralnim i Obiteljskim vijećem, Nacionalnim katehetskim uredom i s katehetskim uredima drugih biskupija BK BiH, s teološkim učilištima i teološkim institutima na području BK BiH (Statut KUVN-a, čl. 1-6).

 

 

Najave

Aktualnosti

Izdvojeno

 • NOVI TRAVNIK: Polaganje stručnog ispita

  14.11.2019

  NOVI TRAVNIK: Polaganje stručnog ispita

  U četvrtak, na blagdan sv. Nikole Tavelića 14. studenog 2019. u OŠ “Novi Travnik” naše dvije vjeroučiteljice, s. Ivana Džambas i Ivona Arežina, polagale su i vrlo uspješno položile stručni ispit. Sestra Ivana je vjeroučiteljica u “Prvoj osnovnoj školi” u Bugojnu, a Ivona u OŠ Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” u Travniku.

Katehetski ured
Vrhbosanske nadbiskupije
 

+387 33 238 837

kuvn@kuvn.org

Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, BiH