01.04.2019.

LOMEĆI RIJEČ

LOMEĆI RIJEČ

Gabrijela Miličević Mikić

 

 

 

 

Bogojavljenje

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:'A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinimjer iz tebe će izaći vladalackoji će pāsti narod moj – Izraela!'«Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.Riječ Gospodnja.

Današnja nas svetkovina poziva na promišljanje o Božjoj objavi svim ljudima.Spasitelj svijeta, Isus Krist, nije došao samo svojim sunarodnjacima, nego je podario spasenje svim narodima, svakom čovjeku. Njegovim rođenjem započelo je novo razdoblje za cijeli svijet, koje će biti dovršeno vazmenim otajstvom. Trojica mudraca, koji su se došli pokloniti Novorođenom, predstavljaju pogane, nežidove, koji su Kristovim dolaskom postali članovi novoga izabranog naroda, Crkve, zajednice spašenih. Svi imaju pristup u to zajedništvo, ako prepoznaju i prihvate Isusa Krista kao svojeg Spasitelja. Još u radosti božićnoga vremena, promislimo o tome što ova poruka znači za naš svakodnevni život. Je li nam vjera ukrasni dodatak ispunjenom životu ili temelj onoga što jesmo? Smatramo li kršćanstvo svojom privilegijom ili dopuštamo i drugima da budu djeca Božja? Jesmo li umišljeni pravednici ili zrcalimo Božju sliku svijetu u kojemu živimo? Bog se objavio kao apsolutna Ljubav i traži od nas da u svjetlu te istine živimo.

 


Sv.Obitelj

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.« On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.

Riječ Gospodnja.

U osmini svetkovine Božića Crkva slavi blagdan Svete Obitelji. Liturgija riječi poziva nas da promišljamo i živimo stvarnost obiteljskoga zajedništva u ozračju Božjeg poziva. Starozavjetni mudrac podsjeća nas na ispravan odnos prema roditeljima. Sveti Pavao govori o odnosima među supružnicima, ali i o odnosima roditelja i djece. Evanđeoski pak odlomak govori o poteškoćama života koje pogađaju Svetu Obitelj, ali i obitelji našega vremena. Sveta Obitelj prisiljena je napustiti svoju domovinu i poći u tuđu zemlju kako bi izbjegla zlo koje joj sprema zemaljski vladar i spasila život novorođenog Djeteta. Ne negodujući, ne pitajući zašto im se to događa, ne zdvajajući nad vlastitim usudom, Marija i Josip kreću na put u nepoznato s povjerenjem u Božju ljubav. Životi naših obitelji danas su itekako ugroženi i krhki, izloženi različitim opasnostima. Mnogima od njih sami se izlažemo, gradeći svoje zajedništvo i budućnost na nestabilnim temeljima. Izvana nas ugrožavaju nečovječni zakoni i različiti oblici nemorala, iznutra se izlažemo prihvaćajući zavodljivost svijeta, pristajući uz materijalizam i površnosti. Molimo svetu Obitelj da svojim zagovorom prati naše obitelji na krivudavim putovima hoda prema vječnosti.

 

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,

gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.« 

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: 

‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ 

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

Riječ Gospodnja

 

Iščekujući svetkovinu Božića, pripravljamo se čitajući tekstove starozavjetnih proroka. Iščekivanje Mesije u Starom zavjetu bilo je prožeto čežnjom za spasenjem i mirom koji će mesijanska vremena donijeti. Dolazak Spasitelja vratit će zemlji radost koju je prvi grijeh narušio i cijelo će stvorenje biti obnovljeno. Liturgijska nas čitanja pozivaju na radosno iščekivanje susreta s Gospodinom čijem se rođendanu veselimo i za njega se pripravljamo. Njegovo rođenje označilo je početak novoga vremena, koje će biti dovršeno njegovim ponovnim dolaskom. I za taj se susret trebamo pripravljati. Naša svakodnevica put je prema njemu. Počesto je prožeta nevoljama, nerazumijevanjem i različitim poteškoćama s kojima se susrećemo, no ne možemo pobjeći iz nje. Bog nas po svojoj riječi poziva da budemo strpljivi i da očvrsnemo srca podnoseći zemaljske nevolje, kako bismo bili doista spremni za susret s njim.

Treća nedjelja Došašća

 

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,

gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.« 

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: 

‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ 

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

Riječ Gospodnja

 

Iščekujući svetkovinu Božića, pripravljamo se čitajući tekstove starozavjetnih proroka. Iščekivanje Mesije u Starom zavjetu bilo je prožeto čežnjom za spasenjem i mirom koji će mesijanska vremena donijeti. Dolazak Spasitelja vratit će zemlji radost koju je prvi grijeh narušio i cijelo će stvorenje biti obnovljeno. Liturgijska nas čitanja pozivaju na radosno iščekivanje susreta s Gospodinom čijem se rođendanu veselimo i za njega se pripravljamo. Njegovo rođenje označilo je početak novoga vremena, koje će biti dovršeno njegovim ponovnim dolaskom. I za taj se susret trebamo pripravljati. Naša svakodnevica put je prema njemu. Počesto je prožeta nevoljama, nerazumijevanjem i različitim poteškoćama s kojima se susrećemo, no ne možemo pobjeći iz nje. Bog nas po svojoj riječi poziva da budemo strpljivi i da očvrsnemo srca podnoseći zemaljske nevolje, kako bismo bili doista spremni za susret s njim.

 

 

2. nedjelja Došašća

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«Riječ Gospodnja.

Riječ Gospodnja

 

Liturgija riječi danas pred nas donosi lik Ivana Krstitelja, Isusova Preteče, posljednjeg među starozavjetnim prorocima. Ivanov život i djelovanje u potpunosti su u službi Mesije kojega navješćuje. Evanđelist nam ga opisuje kao isposnika. Njegove riječi su jasne i oštre, poziva na obraćenje. Što na ovu drugu nedjelju hoda prema susretu s Isusom možemo naučiti od Ivana? Najprije, pozvani smo na obraćenje. Ono temeljito, životno, ali i ono svakodnevno. Bez trajne spremnosti da se vraćamo s pogrešnih životnih staza teško ćemo ostvariti susret s Bogom. Zatim, pozvani smo na odricanje. Na različite načine. Odricanje od grijeha i zla temeljno je, no pozvani smo odricati se i od onoga što nas veseli, možda nam ne čini veliku štetu, ali nam može zamagliti pogled prema onostranome. Pozvani smo i na ispovijedanje grijeha i vrijeme je da počnemo s pripravom za sakrament pomirenja. Na koncu, pozvani smo jasnim životnim stavovima posvjedočiti svoju pripadnost Kristu. Ivan se nije priklanjao većini. Nije pristajao na kompromise. Nije se bojao ne svidjeti se drugima zbog svojih uvjerenja. Težak je to put, no drugoga nema.


Gabrijela Miličević Mikić

1. nedjelja Došašća

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

Riječ Gospodnja

 

Riječ Božja na početku nove liturgijske godine poziva nas na radikalno opredjeljenje za Krista Gospodina. Ako želimo doista u punini doživjeti radost Božića, naša priprava za susret s Novorođenim mora biti iskrena i temeljita. Evanđeoski tekst podsjeća nas na ozbiljnost trenutka u kojem živimo i poziva na budnost u iščekivanju susreta s Gospodinom, a apostol Pavao ponavlja Kristov poziv i navodi konkretne smjernice kako trebamo živjeti. Na prvu, može nam se učiniti da se ono na što Apostol pozivapodrazumijeva. I zapravo bi i trebalo biti tako. No ako malo pažljivije pogledamo i sebe i svijet oko sebe, uvidjet ćemo da smo prečesto daleko od života na kakav nas Krist poziva. Suobličili smo se svijetu i dali se zaogrnuti njegovom tamom, nalazeći uvijek nova opravdanja za svoju nedosljednost. Došašće je izvrsno vrijeme za zaokret i hod u novom smjeru. Odvažimo se napraviti prvi korak, a Božja pomoć našim nedostatnim snagama nipošto neće izostati.

 

PETA KORIZMENA NEDJELJA (2019)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismo¬znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom ¬pre¬ljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?« To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«Riječ Gospodnja.

Prispodoba o ženi uhvaćenoj u preljubu iz današnjeg evanđeoskog ulomka jedan je od biblijskih tekstova kojega vjerojatno poznaju i mnogi koji nisu kršćani. No, vrlo često je tumačena na neobičan način: kao opravdavanje vlastitih propusta ili loših djela. Isus sigurno ne želi reći da nastavimo živjeti u grijehu, da je sklonost zlu prirođena ljudskoj naravi i da nas drugi nemaju pravo osuđivati, jer su možda i gori od nas. Istina, nemamo pravo osuđivati jedni druge, no isto tako nemamo pravo ni ne truditi se biti bolji jer su, tako mislimo, ionako svi ljudi grješni. Gospodin nas poziva da budemo blagi jedni prema drugima, da ne osuđujemo, ali i da se ne damo zarobiti vlastitom lošom prošlošću, prethodnim neuspjesima i uvijek novim padovima. I u ovoj nas korizmi poziva na promjenu života, kako bismo, poput starozavjetnog Izabranog naroda, doživjeli izlazak iz ropstva grijeha u slobodu života djece Božje.

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA (2019)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: ’Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.’ I razdijeli im imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati. Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.Došavši k sebi, reče: ’Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi! Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: ’Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.’Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ’Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ’Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: ’Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.’ A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati. A on će ocu: ’Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.’ Nato će mu otac: ’Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje – tvoje je. No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!’«Riječ Gospodnja.

Promišljajući o prispodobi o izgubljenom sinu i milosrdnom ocu, možemo se prepoznati u jednom od trojice protagonista. Iako inače nismo baš brzi u prepoznavanju i priznavanju vlastitih promašaja i stranputica, mlađi sin nam može izgledati blisko. Potratio je očeve darove, porušio sve granice pristojnog ponašanja i običaja svojeg okruženja, a onda ipak smogao snage i vratio se korijenima, spreman za promjenu i spreman prihvatiti posljedice svojih loših izbora. Otac je otac, spreman oprostiti i prihvatiti sina, spreman zaboraviti sve loše što se između njih ispriječilo, radostan što se odlutalo dijete vratilo kući. A brat? Koliko se njega nastanilo u nama? Usporedimo li ga s farizejem koji se pred Bogom hvali svojim kreposnim životom iz druge prispodobe koju donosi sv. Luka, možemo uočiti sličnosti. Osjećaj vlastite pravednosti pred Bogom zapravo je obmana i vodi nas u propast. Osjećaj da smo doživjeli nepravdu u nekoj životnoj situaciji sličnoj ovoj iz današnjega evanđelja vrlo je stvaran, no istodobno i vrlo zavaravajući. Nemamo ama baš nikakvo pravo svojim mjerilima mjeriti razmjere Božje ljubavi i određivati koliko će tko dobiti. Oholost je to velika. I potpuno odbacivanje Isusovog poziva na ljubav prema bližnjima. Molimo Gospodina da ne podlegnemo takvoj napasti i ne dovedemo u opasnost vlastito spasenje, ostajući zatvoreni Božjoj ljubavi.

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA (2019)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše ¬svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše. A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!« I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Riječ Gospodnja.

Što nama zapravo znači korizma? Znači li nam išta? Na razini informacije znamo da je vrijeme priprave za Uskrs, vrijeme obraćenja, pokore, molitve i dobrih djela... Ali čemu sve to služi? Pavlove riječi iz današnjega drugog čitanja prodiru ravno u srce i razdiru sve izmaglice i sjene iza kojih skrivamo svoju polovičnu ili nikakvu raspoloživost za hod s Kristom: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. I pobliže objašnjenje: svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko. Pogađaju li nas ove riječi? Pronalazimo li se u njima? Najčešće mislimo kako, eto, nismo ni mi najgori, ima gorih, tješimo se da je Božje milosrđe veliko (i jest!), no, jesmo li zbilja kršćani, Kristovi? Promatranjem svakodnevice, javnog, društvenog, ali i obiteljskog života, sve teže pronalazimo znakove kršćanstva. Za takvo stanje nije odgovoran nitko izvana, nikakva politika, političari, gospodarstvenici. To je naše područje, tu mi odlučujemo. A na tom smo ispitu pali. Uljuljkani smo u zasluge predaka i neku vjerničku tradiciju koja je sve bljeđa i sve se teže nazire. Zaboravljamo ono što Pavao tako jasno izriče: naša je domovina na nebesima. Pozaspali, kao apostoli s Gospodinom na Taboru, nakon buđenja poželimo ostati zamrznuti u trenutku, nesposobni shvatiti što zapravo trebamo činiti. A Božji glas nedvosmisleno poziva, nas kao i trojicu učenika: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!«

PRVA KORIZMENA NEDJELJA (2019)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.Riječ Gospodnja.

Na početku korizmenoga vremena liturgija riječi stavlja pred nas događaj s početka Isusovoga javnog djelovanja – kušnju u pustinji. Na prvu, evanđeoski ulomak nam je poznat, znamo da je Isus postio četrdeset dana, da je boravio u pustinji, da je nakon toga iskušavan i da je uspješno svladao sve zamke koje je pred njega postavio đavao. Znamo također da smo i mi kroz korizmu pozvani na obraćenje te da nam post, odricanje, intenzivnija molitva i djela ljubavi pomažu na tom putu obraćenja. No, često se događa da zastanemo na samome početku, to jest ne uspijevamo prepoznati da nam doista treba obraćenje. A ono je ponekad spektakularno, ali još češće tiho i postupno. Odvažimo se tijekom ove korizme iskreno stati pred Gospodina i pitati ga što želi od nas, dan po dan, korak po korak. Molimo ga da nam pomogne prepoznati koja su to kraljevstva za koja mijenjamo ono vječno. Molimo ga za duhovnu glad koja se neće dati zavarati kruhom prolaznosti. Molimo ga također da nikada ne prihvatimo ničije gospodarenje osim njegovog. I usudimo se napraviti prvi korak – priznati da samo vlastitim snagama i odricanjima ne možemo učiniti ništa od toga. Korizmeni hod je hod u poniznosti. Molimo Gospodina da nas u tome pouči.

PEPELNICA (2019)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«Riječ Gospodnja.

Korizma je prilika da intenzivnije živimo zajedništvo s Bogom, prihvaćajući sredstva koja nam Crkva nudi kao pomoć na tom putu: molitvu, pokoru, djela ljubavi. Uvijek se iznova nalazimo pred zamkom prihvaćanja pokorničkih djela kao prilike da iskušamo granice vlastitih snaga ili postignemo neki površni uspjeh. Post nije dijeta. Odricanje nije gomilanje nečega što ćemo objeručke prigrliti kad zazvone vazmena zvona. Molitva nije izgovaranje mnoštva riječi i prilika da u svetom vremenu trgujemo s Bogom. Sve ovo može biti poticaj da se popravimo, da očvrsnemo volju, da se oslobodimo neke ružne navike, ali to nije jedina svrha korizme. Prorokov poziv iz današnjega prvog čitanja itekako je aktualan i za nas danas: Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu, Bogu svome, au evanđelju nas Isus vrlo ozbiljno upozorava kako trebaju izgledati naši korizmeni dani ako želimo biti njegovi istinski učenici.

30. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.Riječ Gospodnja.

Živimo u vrlo teškim vremenima i svjedočimo kraju jedne civilizacije, izgrađene na kršćanskim temeljima. Temeljima koji su u svakodnevnom životu gotovo nezamjetljivi. Idoli uspjeha i moći zamaglili su nam pogled prema onostranome, no trajnu čežnju ljudskog roda za spasenjem i ispunjenjem može ispuniti samo Bog. Bog koji nam po Sinu nudi spasenje i poziva nas u zajedništvo sa sobom. Krist svojim mesijanskim poslanjem ozdravlja slabe i bolesne, po zaređenim službenicima trajno dariva oproštenje, vraća dostojanstvo djece Božje i donosi neprolazni život. Preispitajmo svoja srca, koliko dopuštamo Gospodinu da nas privuče u zajedništvo sa sobom?

29. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: »Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«Riječ Gospodnja.

Unatoč željama za mirnim životom i nepomućenim životnim radostima, vjerojatno svatko od nas tijekom života prođe i kroz one manje vedre, počesto i vrlo bolne trenutke. Nerijetko se tijekom takvih perioda pitamo o smislu života, dovodimo u pitanje Božju ljubav prema nama i suočavamo se s vlastitom malenošću. Današnja liturgijska čitanja podsjećaju nas da je duh kršćanstva suprotan duhu svijeta: želja za moću zamjenjuje se poniznim služenjem, sebična izoliranost nesebičnom ljubavlju i radosnim zajedništvom. Primjer savršenog sebedarja ostavio nam je sâm Krist Gospodin i naznačio nam kojim putem trebamo krenuti kako bismo postigli vječni život.

28. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«Riječ Gospodnja.

Vrijeme u kojemu živimo često traži i naglašava važnost znanja iz različitih područja. Različita znanja i vještine preduvjet su uspjeha na profesionalnom planu. Međutim, za životni uspjeh potrebno je više od toga. Golo znanje neće nas moći do kraja ispuniti ne prepoznamo li ono što je prepoznao kralj Salomon - mudrost kao najveći dar. A s mudrošću je dobio i mnoštvo drugih darova. Užurbani životni hod često nam je ispresijecan raznoraznim iskušenjima i zaprekama koje nas odvlače na stranputice, mimo onoga na što nas Bog poziva. Trebamo uvijek moliti za dar mudrosti, da prepoznamo istinske vrijednosti i znademo ih pretpostaviti prolaznim zadovoljstvima. Poziv na svetost upućen je svakome od nas, a na njega odgovaramo u prilikama života u kojima se nalazimo. Molimo Gospodina da nam podari Duha mudrosti i razboritosti, kako bismo svoje životne izbore uvijek vršili u vjernosti njegovoj riječi.

27. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.«Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi današnje nedjelje poziva nas na promišljanje o bračnom i obiteljskom životu. Knjiga Postanka predočuje nam prvotni Božji naum sa zajedništvom žene i muža: sklad, nadopunjavanje, gospodarenje ostalim stvorenjima. Izvorni grijeh narušio je to početno zajedništvo i unio nered u bračni i obiteljski život. Taj nered vidljiv je i u životu Izabranog naroda, kako nas podsjeća evanđeoski odlomak. Starozavjetni Zakon, dan po Mojsiju, zbog ljudske je slabosti tolerirao rastavu bračnih drugova. Krist ponovno ističe prvotni naum Božji s bračnim zajedništvom – jedinstvo i nerazrješivost. Promislimo o tome što obitelj znači nama danas. Počesto se voli naglašavati da je ona kućna Crkva i temeljna stanica svakog društva. A zdravo društvo počiva na zdravim obiteljima. To je povijesna konstanta. U obitelji se stječu prva znanja, uče prve vještine, raste u ljubavi, izgrađuje karakter. Pogledamo li našu stvarnost, ne možemo biti zadovoljni. Veliki je broj razorenih obitelji, kao i onih koje žive u duboko nesređenim odnosima. Velik je broj i onih koji ne uspijevaju osnovati vlastitu obitelj, zbog različitih razloga. Ove bolne činjenice znak su vremena kršćanima današnjice i poziv na molitvu za obnovu i duhovni rast kršćanskih obitelji!

26. Nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.«»Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.«

Želimo li biti istinski učenici Isusa Krista ne možemo se zadovoljiti korektnim ispunjavanjem crkvenih propisa i načelnim obdržavanjem Božjih zapovijedi. Zadaća je kršćanina biti prorok, navjestitelj Božje poruke u vremenu u kojemu živi. Jedna od najvećih opasnosti koja nam na tom putu prijeti jest bogatstvo. Ono po sebi nije loše, ali zarobljuje srce i odvraća pogled od duhovnih stvarnosti. Drugo čega se trebamo čuvati jest da ne sablažnjavamo bližnje. Isus vrlo otvoreno i neumoljivo govori protiv ovih stvarnosti. Ni jedna od ovih zadaća nije jednostavna. Biti prorok u bilo kojem vremenu znači prihvatiti mogućnost da budemo neshvaćeni, ismijani ili čak progonjeni. Sablazniti bližnje počesto je lakše nego što bismo na prvu pomislili. Potrebna nam je Božja milost i snaga njegova Duha kako bismo do kraja ispunili zadaću koja nam je povjerena.

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«Riječ Gospodnja.

Današnji evanđeoski odlomak donosi nam prizor prepirke Isusovih učenika o tome tko je od njih najveći. Učitelj odgovara sasvim neočekivano: tko želi biti najveći, neka bude poslužitelj ostalima! Prekrasna logika kršćanstva, oprečna logici svijeta. Jer, poniznost u našemu vremenu nije poželjna osobina. I mnogi kršćani smatraju je nepoželjnom, zastarjelom, znakom slabosti. Logika svijeta traži dominaciju, nametljivost, cijeni samouvjerenost i drskost. Ipak, kršćanstva nema bez poniznosti. Biti ponizan znači prihvatiti svoju stvorenost, svoju slabost i ljudskost te svoju ovisnost o Bogu kao jedinom izvoru istinskoga života. Pravi primjer poniznosti ostavio nam je sâm Krist Gospodin. Današnja čitanja posvješćuju nam važnost ovoga nadasve kršćanskog životnog stava.

24. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi danas pred nas stavlja ozbiljno upozorenje: naša vjera nije dovoljno jamstvo spasenja. Ona je milosni Božji dar i mora rezultirati djelima ljubavi. Težak je to govor ako ga se stavi u ozračje Kristove muke i smrti. Ipak, drugoga puta prema vječnom životu nema. I sâm Krist Gospodin poučava nas kako je vršenje Božje volje jedini ispravan način života, kategorički odbijajući zemaljsku proslavu koja zanemaruje izvršavanje Božjega plana spasenja. Stoga primimo ozbiljno Gospodinovu poruku i iskreno uronimo u dubine vlastitoga srca, kako bismo prepoznali sve lažne sigurnosti i samodostatnosti koje nas udaljavaju od zajedništva s njim.

 

23. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!«Riječ Gospodnja.

Isusovim dolaskom u našu povijest započelo je novo doba Božjeg hoda s ljudskim rodom, naviještano kroz povijest izraelskog naroda. Krist svojom milošću ozdravlja našu unutarnju sljepoću, našu nesposobnost da čujemo njegovu poruku, hromost naših koraka na njegovu putu. Preobrazba stvorenja, čiji navještaj slušamo u današnjem prvom čitanju, stvarnost je čiji smo dionici pozvani postati. Po sakramentalnom životu Gospodin nam daje snagu da ga istinski nasljedujemo, da ne mjerimo zemaljskim mjerilima, nego prihvaćajući siromaštvo postajemo otvoreniji za nebeske stvarnosti.

22. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?« A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke – uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.«Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: »Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi – to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.«Riječ Gospodnja.

 

Teško se oteti dojmu da veliki broj suvremenih vjernika poima vjernički život uglavnom kao puko izvanjsko obdržavanje propisa, a konačni ishod toga jest da se počinje živjeti distancirano od Crkve i Krista. Nitko ne voli propise. Suhoparni su, beživotni, otupljuju životnu radost. Drugo pogrešno poimanje vjerničkog života jest da on treba biti nekakav aktivizam bez predaha i (ili) djelovanje po vlastitim duhovnim nahođenjima. Kršćanstvo nije ništa od toga. Ono je življenje u ispunjavanju Božjih propisa, djelatna ljubav i istinski preobraženo srce, uronjeno u Krista. Isus nas poziva na čišćenje srca, jer samo čisto srce, a ne izvanjsko obdržavanje vjerskih propisa, jamči ispravan život.Samo tako možemo donositi istinske plodove za vječni život.

21. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.«Riječ Gospodnja.

 

Povijest spasenja protkana je mnogim savezima koje Bog sklapa s čovjekom. U današnjem prvom čitanju Jošua poziva izraelski narod na obnovu Saveza prije ulaska u obećanu zemlju. Izraelci biraju hoditi s Bogom, koji ih je izbavio iz egipatskog ropstva. Uzrok uvijek novim savezima jest ljudska grešnost i sklonost udaljavanju od Boga. Bog pak sa svoje strane uvijek ostaje vjeran i uvijek poštuje ljudsku slobodu, ne namećući nam nikada svoju volju. U ljubavi nas pušta da se odlučimo za hod s njim. Kako odgovaramo na Božju ponudu? Možemo li s Petrom iskreno priznati: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!«

20. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.« Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:»Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«Riječ Gospodnja.

Današnja liturgija riječi ponovno pred nas stavlja poziv da živimo kao istinski Kristovi nasljedovatelji. Naš život treba biti obilježen razboritošću i mudrošću, zahvalnošću i slavljenjem Boga. Sveti Pavao poziva kršćane na upoznavanje volje Božje i život u mudrosti i slavljenu Boga.

Isus govori o sebi kao kruhu života. Za razliku od mane, kojom je Bog čudesno hranio Izraelce u pustinji, njegovo tijelo hrana je za vječni život, koji nam obećava. Vječni život u zajedništvu s Bogom naš je jedini cilj i njemu treba biti podređeno i usmjereno sve što činimo.

SVETKOVINA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE / VELIKA GOSPA

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«Tada Marija reče:»Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.Riječ Gospodnja.

Današnja nam svetkovina pred oči stavlja Mariju, Majku Sina Božjega, poniznu Božju službenicu, uznesenu na nebo. Marijino uznesenje velika je istina naše vjere. Ono je slika života Crkve i svakoga kršćanina koji nakon zemaljskoga života očekuje i nada se vječnomu. Uznesenje na nebo, kao i cijeli Marijin život nisu nikakav mit niti alegorijski prikaz, nego istinski život jedne Božje izabranice. Marija je intenzivno živjela vjeru Izraela, iščekivala Mesiju kao i svaki Izraelac i u toj dubokoj povezanosti s Bogom te uz pomoć izvanredne milosti bila sposobna prihvatiti Božju ponudu i ostvariti svoju ulogu u povijesti spasenja. Marijin život neka nam bude primjer kako trebamo živjeti: vjerni pologu vjere koji su nam naši preci prenijeli, uvijek oslonjeni na Boga i nesebično služeći drugima.

19. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«Riječ Gospodnja.

Kršćanski poziv često nije jednostavan. Životne poteškoće, napasti i naša slabost da im se odupremo često nas dovode u stanje ravnodušnosti ili želje za bijegom. Današnje prvo čitanje iz Prva knjige o Kraljevima pokazuje nam sličnu životnu situaciju starozavjetnog velikana proroka Ilije. Ilija je obeshrabren i želi odustati od svojeg poslanja. Bog ga po anđelu čudesno hrani i šalje da izvrši poslanje koje mu je povjerio. Situaciju kad osjećamo kako ne možemo napraviti ni koraka više i kako smo došli na rub svojih sposobnosti i snaga lako možemo prepoznati u Ilijinom primjeru. Božja nas riječ poziva da ne zaboravimo da nas Bog nas ni u takvim trenucima ne napušta. Poziva nas da mu vjerujemo da nas vodi putem spasenja. Krijepi nas svojim tijelom, živim kruhom i daje snagu za poći dalje, ispuniti zadaću koju nam je povjerio. Sam Krist Gospodin uzor nam je ustrajnosti i vjernosti nebeskom Ocu.

18. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: »Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgovori: »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.« Rekoše mu dakle: »Što nam je činiti da bismo radili djela Božja?« Odgovori im Isus: »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.« Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.« Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi današnje nedjelje poziva nas na promišljanje o našem pouzdanju u Božju providnost i o tome koliko smo doista Isusovi učenici. Izraelci nakon izlaska iz Egipta prolaze pustinjom i prigovaraju Mojsiju i Aronu zbog toga što nemaju hrane. Bog odgovara na njihove pritužbe i čudesno ih hrani. Time još jednom pokazuje svoju ljubav i brigu za narod. U drugom čitanju sveti Pavao opominje efeške kršćane da su dužni živjeti u skladu s novim naukom i poznavanjem Krista, a ne kao pogani. Trajni je to poziv i nama, da se danomice preispitujemo o svojim životnim koracima. Evanđeoski odlomak pred nas stavlja Isusa koji je svjestan da ga ljudi traže zbog čuda s umnažanjem kruha i ribica. Pokušava im govoriti o važnosti vječnoga života i uči da je on kruh života. Krist Gospodin svojim je djelom otkupljenja postavio temelje novom smjeru ljudske povijesti, novom životu svakoga čovjeka koji ga susretne. Kršćanin uistinu treba zrcaliti tu novost života koju je dobio na dar. Oni koji Krista još nisu upoznali trebali bi u našim životima, našem djelovanju prepoznavati djelovanje Božjega Duha i otkrivati put prema Kristu koji jedini utažuje žeđ za istinom kojom žeđa svako ljudsko srce.

17. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu.Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!« Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.Riječ Gospodnja.

Današnja liturgija riječi pred nas stavlja izvješća o umnažanju kruha. Prorok Elizej čudesno hrani mnoštvo ljudi. Taj čin označuje Božju ljubav prema ljudima i navještaj čuda koje će učini Isus. Evanđeoski izvještaj opisuje nam kako Isus čudesno hrani nekoliko tisuća ljudi s pet kruhova i dvije ribice. U tom čudu sadržan je navještaj najvećega čuda: skore vazmene žrtve i njegova dara svoga tijela i krvi za hranu čovječanstvu. U oba svetopisamska događaja prepoznajemo milosrdnog Boga koji brine za naše tjelesne potrebe, ali prepoznajemo i nagovještaj onoga što će se dogoditi na Veliki četvrtak: Bog nam daje za hranu samoga sebe i po tome kruhu postajemo ujedinjeni međusobno i s njim. Tako vidimo kako Božja briga za nas obuhvaća sve naše potrebe, i tjelesne i duhovne.

 

16. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.Riječ Gospodnja.

Unatoč odijeljenosti i stalnom skrivanju od Boga, započetima još u edenskom vrtu, Bog nas ne napušta. Kroz povijest spasenja progovara izabranome narodu i obećava mu da će raspršenomu stadu, koje je postao, poslati pastira koji će ga ujediniti i čuvati. To obećanje ostvaruje u Isusu Kristu, Dobrom Pastiru. Kristov križ spona je koja povezuje pogane i izraelski narod i ujedinjuje ih u jedan, novi izabrani Božji narod. U danima koji su pred nama nastojmo živjeti u svijesti da smo izabrani narod i nastojmo onima s kojima živimo i susrećemo se djelima posvjedočiti novost života koja nam je darovana. Neka nas prati Božji blagoslov.

15. NEDJELJA KROZ GODINU

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.Riječ Gospodnja.

Božji plan s čovjekom jest radostan i ostvaren čovjek. U početcima mu je namijenio spasenje i vječnu radost. Nakon grijeha i čovjekove pobune, Bog ne odustaje od svojeg nauma i ne napušta čovjeka. U Starome zavjetu preko prorokâ poziva izraelski narod na obraćenje, a kao vrhunac ljubavi u punini vremenâ šalje nam Sina jedinca. U Kristu je ispunio svoj naum i u njemu smo mi postali ljubljena djeca Božja i baštinici Duha. Bog svakoga od nas poziva na življenje u zajedništvu s njim, na svjedočenje prema vlastitim darovima i milostima, ali nam tu zadaću ne nameće. Nju trebamo prihvatiti slobodnom voljom. I živjet prema naputku koji nam donosi današnji evanđeoski ulomak: ne brinuti za materijalno, ne navezivati se na uspjeh, neuspjeh, sigurnost, ne naviještati na silu i prihvatiti odbijanje. Odazovimo se odvažno i s njim krenimo u izgradnju drukčijega svijeta, slike onoga neprolaznog kojemu se nadamo.

14. NEDJELJA KROZ GODINUČitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se o njega.A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri.Riječ Gospodnja.

 

Liturgija riječi današnje nedjelje potiče nas nas na promišljanje o našem odnosu prema duhovnim stvarnostima unutar granica naše svakodnevice. Životna buka počesto nas udaljava od dodira s vlastitom nutrinom i zamagljuje nam pogled te ne uspijevamo prepoznati Božje tragove u svijetu oko sebe. A naša narav sklona padovima strelovitom brzinom usvaja misao da Bog, ako već i postoji, obitava negdje daleko od nas, nezainteresiran za nas i za svijet uopće. Duhovni život stavljamo na čekanje, kao da određeni period svojeg života trebamo ili želimo provesti baveći se ovozemnim, a onda, u nekom neodređenom trenutku, usmjeriti svoje interese prema onostranom. U cijelom tom procesu usmjereni smo uglavnom na vlastite snage i sposobnosti, prisvajajući sebi zasluge za uspjehe i kinjeći sebe zbog promašaja. Doista, ne dopuštamo baš Bogu da vodi naše korake. A ishodi takvog življenja nerijetko su duhovna oholost ili pak duboko nepovjerenje i zdvajanje u odnosu prema Bogu i prema samima sebi. A on nam po sv. Pavlu poručuje: Dosta ti je moja milost! Molimo ga da tu milost prepoznamo i prihvatimo.

13. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se podsmjehivahu.No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.Riječ Gospodnja.

 

Liturgija riječi današnje nedjelje progovara nam o Božjem planu s čovjekom. Prvotni Božji naum jest čovjekovo dobro i vječna sreća. Bog nam je namijenio besmrtnost. Po grijehu je zlo ušlo u svijet, no Bog nije promijenio svoj konačni cilj. Čovjekovo spasenje ostaje njegovom trajnom nakanom. Omogućeno nam je u Kristu, koji je također podnio muku i tako nam postao bliskim u našim nevoljama. A smisao muke i trpljenja nisu oni sami u sebi, nego uskrsnuće i pobjeda nad zlom koji nakon njih dolaze. Gospodin nas je stvorio za život u punini. Unatoč našim slabostima i grijesima, nije odustao od svoga nauma. Pokažimo mu zahvalnost iskrenom vjerom i djelima milosrđa prema bližnjima.

SVETKOVINA ROĐENJA SVETOGA IVANA KRSTITELJA

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.Riječ Gospodnja.

Sveti Ivan Krstitelj preteča je Isusa Krista i nazivamo ga posljednjim prorokom Staroga zavjeta. Poput svih starozavjetnih proroka, naviještao je dolazak Mesije kojega je izabrani narod iščekivao, a on ga prepoznao u Isusu Kristu. Svjestan da je njegovo poslanje Kristovim dolaskom ispunjeno, Ivan se povlači i prepušta mu djelovanje, a svoje proročko poslanje dovršava kao i njegovi prethodnici – mučeničkom smrću.

Ivan je naviještao Kristov dolazak i kad ga je prepoznao, povukao se, prepustivši mu mjesto kao onome koji je viši od njega. Takav treba biti i život svakoga kršćanina: uvijek upućivanje na Gospodina. 

11. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu: »Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.«I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.Riječ Gospodnja.

Promotrimo li iskreno vlastiti duhovni život, zapazit ćemo da nerijetko podliježemo napasti koja traje kroz cijelu povijest ljudskog roda: želimo velike stvari, želimo čak i na duhovnom području biti najbolji, najduhovniji, želimo da svijet prihvati Crkvu kao moralnu veličinu i da svi postanu naši istomišljenici. U nekim elementima takve želje nisu posve loše, no problem je u tome što sve želimo odmah, bez odgode. Prorok Ezekiel govori o Božjem načinu djelovanja, koji od malenog i naizgled slabašnog čini veliko i uvijek ispunja svoju volju, bez obzira na ljudska očekivanja i ljudsku logiku.

Isus govori o logici nebeskoga kraljevstva, koja je protivna logici svijeta. Nebesko je kraljevstvo poput sjemena, koje, malo i skoro neprimjetno, u svoje vrijeme donosi velike plodove. Molimo Gospodina da nam podari milost da istinski prihvatimo njegov poziv i strpljivo hodimo njegovim putem i budemo ustrajni graditelji njegova kraljevstva.

 

10. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:Dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!«I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.«A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha nečistoga ima.«I dođu majka njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.«Riječ Gospodnja.

Pad prvih ljudi pokazuje proces nastajanja i tijek svakoga grijeha: nepovjerenje u Boga i sumnja u njegovu dobrotu, oholost i želja za neovisnošću, podlijeganje strastima kad volja oslabi zbog sumnjâ, neposlušnost, nagovaranje drugoga na grijeh, a zatim – ruševine i golotinja koje grijehom nastaju, skrivanje od Boga, prebacivanje odgovornosti na drugoga i konačno – izgon iz raja odnosno kidanje zajedništva s Bogom. A narušen odnos s Bogom uvijek vodi prema narušavanju odnosa s bližnjima. I ostajemo sami, na vjetrometini, izloženi nasrtajima Zloga.

Naš Bog poznaje našu slabu narav i uglavnom od nas ne očekuje herojska djela, nego očekuje da mu vjerujemo i vraćamo se uvijek iznova sa svojih stranputica. Budimo pozorni na njegov poziv, ne okrivljujući druge za svoje padove, nego se uvijek iznova vraćajmo i nastojmo biti bolji. Neka nas prati Božji blagoslov.

 

SVETKOVINA PRESVETOGA SRCA ISUSOVA

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.Riječ Gospodnja.

Današnjom svetkovinom Crkva slavi otajstvo Božje ljubavi, Boga koji se utjelovio u ljudsko tijelo i iz ljubavi se žrtvovao za čovjeka. Na tu ljubav trebamo uzvratiti ljubavlju, prema Bogu, živeći po njegovu zakonu i prema bližnjima, ljubeći ih onako kako nas je Gospodin poučio i primjerom nam pokazao. Znade se reći kako je minimum ljubavi prema bližnjemu ne činiti mu zlo i to može biti prihvatljivo, no Gospodin je za nas dao svoj maksimum, pa bismo se trebali truditi dati barem malo više od pukog izbjegavanja zla i doista uložiti svoje snage i sposobnosti u činjenje dobra. Molimo Gospodina da obnovi naša srca i dopustimo mu da nas oblikuje prema svojim mjerilima.

 

9. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!«Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava!Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.Riječ Gospodnja.

Riječ Božja današnje nedjelje podsjeća nas na nešto što prečesto zaboravljamo u današnjem vremenu, a to je nedjeljni počinak i ispravno svetkovanje Dana gospodnjeg. Živimo u gospodarski poprilično nerazvijenoj zemlji, ali ta nerazvijenost nam je kao vjernicima daleko manji problem od naše sve veće duhovne tuposti i zakržljalosti. Možda ova konstatacija zvuči preteško, no ako zavirimo iskreno u dubine svojih srca, uvidjet ćemo da je itekako točna i odgovara stvarnosti. A stvarnost je da se nazivamo kršćanima, a ponašamo kao pogani. Stvarnost je da su u našim sredinama nedjeljom i svetkovinama otvoreni privatni dućani također nominalno kršćanskih vlasnika. Stvarnost je da su nam nedjelje dani za hodočašća u trgovačke centre ili posvećene piknicima i zabavama. Sat vremena nedjeljne mise postaje gubitak dragocjenog vremena, koje treba korisnije potrošiti. I možemo se zavaravati koliko hoćemo i opravdavati kako dućani i tržnice ionako rade, kako ukućani ne žele jesti kruh od dan ranije, kako jedino nedjeljom imamo povoljnije tarife za uključivanje svih mogućih strojeva u kućanstvu i tako redom, ostaje porazna činjenica da ne živimo kao kršćani i da izravno kršimo Božju zapovijed. I dok ne prepoznamo svoj udio u općem obezvrjeđivanju i pojedinca kao osobe i obitelji kao temeljne stanice društva, uzalud nam je upirati prstom u bešćutne poslodavce i loše zakone. Preostala četiri prsta naše ruke upravljena su prema nama. Prema svakome od nas.

 

 

Krštenje Gospodinovo

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

 

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

 
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
 

Riječ Gospodnja.

Krštenjem na Jordanu Isus započinje svoje javno djelovanje. Krštenje za oproštenje grijeha nije mu bilo potrebno, niti je trebao obraćenje, no davši se krstiti od svoga Preteče, Ivana Krstitelja, Isus prihvaća Očevu volju i započinje svoje poslanje, koje će dovršiti na Kalvariji na Veliki petak. I ta poniznost biva nagrađena Očevim očitovanjem: »Ti si Sin moj, Ljubljeni!«

Kršenjem smo i mi pridruženi zajednici Kristovih vjernika, postali smo ljubljene kćeri i ljubljeni sinovi. Radosni zbog nezasluženog dara koji smo krštenjem primili, trudimo se uistinu živjeti kao ljubljeni te svojim životom svjedočiti Božju ljubav.

BOGOJAVLJENJE

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:’A ti, Betleheme,zemljo Judina!Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinimjer iz tebe će izaći vladalackoji će pāsti narod moj – Izraela!’«Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.Riječ Gospodnja.

Svetkovina Bogojavljenja svetkovina je Božjeg plana sveopćeg spasenja čovječanstva. Trojica kraljeva o kojima govori Sveto Pismo došla su pokloniti se novorođenome židovskom Kralju. Crkva u ovom događaju prepoznaje objavu Krista kao spasitelja i ujedinitelja cijeloga ljudskog roda. Uronimo li u vlastito srce, prepoznat ćemo trenutke u kojima smo, u strahu od gubitka svojih zamišljenih povlastica i posjedovanja duhovnih stvarnosti, zanemarivali drukčije od sebe, usporavajući njihov hod prema susretu s istinom. Molimo Gospodina da preobrazi naša srca te naši životi budu smjerokazi svima koji ga traže otvorena srca.

SVETKOVINA  SVETE MARIJE BOGORODICE

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

Riječ Gospodnja

Početak nove građanske godine Crkva obilježava svetkovinom Marije Bogorodice. Marija je roditeljica Krista, začetnika novoga svijeta i Kneza mira, naviještenoga po starozavjetnim prorocima. Njezinim prihvaćanjem Božje ponude nastupilo je novo doba čovječanstva. Započinjući novu godinu, utecimo se Marijinu zagovoru, koja je svojim prihvaćanjem Božjega plana omogućila dolazak Božjeg Sina u našu povijest. Neka nam pomogne da je u tome nasljedujemo.

 

BLAGDAN SV. OBITELJI

Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem.

Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

Sin Božji mogao se na bilo koji način pojaviti u vremenu i izvršiti svoje spasenjsko djelo, no izabrao je roditi se, odrastati i pripremati se za svoje poslanje u okruženju i toplini obiteljskoga života. Nazaretska obitelj Isusa, Marije i Josipa svoju je svetost ostvarivala živeći u običnosti svakodnevice na nama danas gotovo neobičan i tuđ način – oslonjena na Boga i njegovo providonosno vodstvo. U vremenima kad je svetost obiteljskog zajedništva postala tako ranjiva i krhka, zagledajmo se u Svetu Obitelj i utecimo se njezinu primjeru i zagovoru, nasljedujući je u svetosti života i nepokolebljivom pouzdanju u Boga.

Gabrijela Miličević Mikić

 

BOŽIĆ

Početak svetog Evanđelja po Ivanu

 

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.

Riječ Gospodnja.

Božje obećanje nakon grijeha Praroditelja, da će poslati Spasitelja, počelo se ostvarivati Kristovim rođenjem. Svetkovina Božića vrhunac je Božjeg hoda s čovjekom, jer se nije ustručavao sići k nama u tijelu i roditi se kao jedan od nas. Stoga je Božić, unatoč silnoj radosti koju nosi i koja izvire i iz liturgijskih tekstova i iz vanjskih proslava, vrlo ozbiljan poziv da svoj život usmjerimo na hod s Bogom koji nam se bezrezervno daruje.Krist Gospodin vječna je riječ Očeva, po kojoj je sve postalo. On donosi istinsko svjetlo čovječanstvu.Cijelo je čovječanstvo u njemu pozvano biti novi izabrani Božji narod. Odvažimo se zakoračiti u tu novost. 

Gabrijela Miličević Mikić

 

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati: »Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijateljâ, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.«Riječ Gospodnja.

Privodimo kraju hod prema svetkovini Božića. Današnja liturgija Riječi stavlja pred nas poziv da svoj život uistinu prepustimo Gospodinu, s povjerenjem, promišljajući i dajući čvrst odgovor, oslonjeni na Božju milost, a ne na vlastite zasluge i zalaganja. Stoga nastojmo u danima koji su pred nama ozbiljno promišljati i prihvaćati pozive milosti koje nam upućuje. Bog od nas ne očekuje velika herojska djela, već prihvaćanje njegove ponude spasenja i preobrazbe naše svakodnevice. Prihvatimo njegovu ponudu i odrecimo se svoje samodostatnosti, kako bismo istinski mogli slaviti svetkovinu njegova dolaska u našu povijest.

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ­Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:»Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’– kako reče prorok Izaija.«A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.Riječ Gospodnja.

Treća nedjelja došašća obilježena je govorom o radosti. Naše vrijeme pomalo je prezasićeno govorima o veselju, optimizmu, raznoraznim uputama o sretnom življenju, no govor o istinskoj radosti, koja izvire iz nutrine, nekako je zanemaren i potisnut u drugi plan. Život kršćanina bitno je obilježen radošću koja izvire iz spoznaje o spašenosti i bezuvjetnoj ljubavi koju Bog u svome Sinu daruje. Živimo li uistinu kršćanski? Možemo li, poput proroka Izaije, izražavati radost zbog izabranja i naviještati stvarnost novog, otkupljenog i preobraženog svijeta? Sveti Pavao nas poziva na trajnu radost, koja je plod stalne molitve, zahvaljivanja i života u zajedništvu s Bogom. Trudimo se uprisutniti je u svojoj svakodnevici.

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«Riječ Gospodnja.

Naš hod u susret Gospodinu često je usporen preprekama kojima su izvor naši krivi izbori, odluke, djela. Današnja liturgija riječi poziva nas da izravnamo i uklonimo sve što nam priječi taj plodonosni hod. Gospodin nam zauzvrat daruje oslobođenje od ropstva grijeha i novi milosni život djece Božje. Osnaženi snagom susreta s Gospodinom, nemojmo se umoriti i klonuti pred preprekama na koje ćemo uvijek iznova nailaziti, nego ih nastojmo svladavati oslonjeni na snagu Božje ljubavi i obećanje novoga života koji nam je u Kristu darovao.

SVETKOVINA BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA BL. DJEVICE MARIJE

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.Riječ Gospodnja.

Bezgrješno začeće Blažene djevice Marije čin je milosne Božje ljubavi i slika novoga, Božjim Duhom preobraženoga svijeta. Marija je očuvana od grijeha iz čiste Božje ljubavi i kako bi mogla postati stan njegovu Sinu, ali to ne umanjuje veličinu njezine vjere i slobodnog prihvaćanja Božje ponude. Prihvaćanjem Božjeg poziva da bude majka njegovu Sinu, Marija započinje novo poglavlje u povijesti spasenja i postaje uzor i lik Crkve i svakog kršćanina koji nasljeduje Gospodina. Stoga je ona prvakinja nasljedovanja Krista i uzor koji Crkva na tom putu nasljeduje. Nasljedujmo i mi njezin primjer i molimo njezin zagovor da se odvažimo krenuti putem povjerenja u Gospodina.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«Riječ Gospodnja.

Kršćaninov život trebao bi biti prožet duhovnošću došašća – sve što čini, treba činiti zagledan u budući susret s Gospodinom. Pozvani smo u tom iščekivanju zauzetom ljubavlju djelovati za dobro bližnjega i izgradnju pravednijega svijeta. Trenutak u kojemu živimo pritišće nas svojom bremenitošću i izaziva tjeskobu u našim srcima, no, odvažimo se prepoznati ga kao priliku koju nam Gospodin nudi: iznova otkriti da naš dom doista nije samo ovaj zemaljski. Samo tako moći ćemo svaki prividni neuspjeh ili razočaranje zemaljskim stvarnostima preobraziti u stubu koja nas dovodi bliže onomu što nam je Gospodin namijenio – zajedništvu s njim. Prorok Izaija izriče čežnje naroda za spasenjem i priznanje da je Bog njegov Otac i onaj koji donosi izbavljenje. Započinjući novu liturgijsku godinu, nastojmo danomice u sebi otkrivati ovu čežnju i živjeti u duhu budnog iščekivanja Gospodinova dolaska.

Svetkovina Krista Kralja

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«Riječ Gospodnja.

Privodimo kraju hod kroz još jednu liturgijsku godinu, učinivši korak dalje prema susretu s Gospodinom. Trenutak je to u kojemu Crkva pred nas stavlja lik Krista kralja. Krist je izvor i dovršenje povijesti, Gospodar i sudac. Njegovo kraljevanje nije tiranija i gospodarenje, nego milosrđe i služenje. Njegovim ponovnim dolaskom na kraju vremena svijet će, preobražen, postati trajno kraljevstvo Božje.Iščekujući taj susret, nastojmo svojim životom ostvarivati kraljevstvo nebesko već u svojoj svakodnevici, kako bismo prispjeli u ono nebesko, kad Gospodin ponovno dođe i preobrazi stvoreni svijet.

33. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vre- mena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«Riječ Gospodnja.

Liturgijska čitanja na završetku liturgijske godine donose nam navještaje o posljednjim vremenima. Starozavjetnu sliku iščekivanja posljednjih vremena Novi zavjet preobražava u svijest da su posljednja vremena započela Kristovim dolaskom i da je vrijeme u kojemu živimo vrijeme ostvarenja obećanja o novoj zemlji. Budući da ne znamo trenutak Gospodinova ponovnog dolaska, na nama je da budemo pripravni, trudeći se živjeti osmišljeno svaki trenutak.Pjesma o vrsnoj ženi iz Knjige Mudrih izreka pokazuje važnost svagdanjeg truda i služenja, koristeći darove koji su nam dani, a evanđeoski nas odlomak upozorava da talente koje nam je Bog podario moramo koristiti i umnažati, a ne paralizirani strahom čuvati neupotrijebljene. Bog očekuje da mu uzvratimo za primljene darove. Nemojmo se dati zavesti mišlju kako zemaljski poslovi priječe naš duhovni napredak i oduzimaju nam vrijeme. Bog nam je dao talente da ga njima proslavljamo u ovome životu i tražit će rezultate našega djelovanja u ponovnom susretu. Budimo spremni za taj trenutak.

 

32. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«Riječ Gospodnja.

Nerijetko u svakodnevnoj komunikaciji s drugima, a naročito u različitim medijima, čujemo mišljenja kako je vjera »privatna stvar« i nema što tražiti u javnome životu. No velika je opasnost ako sami vjernici misle tako, kao da se može živjeti malo kao vjernik, a malo kao da se to nije. Biti vjernikom mora prožimati cjelokupno življenje. S druge strane, velika opasnost u vjerničkom životu je i prihvaćati vjeru kao nešto samo po sebi razumljivo. Kršćanin treba živjeti u trajnoj napetosti između rada za ostvarenje Kristova kraljevstva u svom okruženju i iščekivanja susreta s njim u vječnosti.Evanđeoska prispodoba u ludim i mudrim djevicama upozorava na potrebu poniznosti i budnosti u iščekivanju Gospodina. Stoga nastojmo u svoj život utkati budnost na koju nas Gospodin poziva. Samo tako i naši će svakodnevni poslovi zadobiti smisao i cilj kojemu težimo: susret s Gospodinom, za koji ne znamo trenutka kad će se dogoditi.

 

26. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«Riječ Gospodnja.

Želimo li biti istinski vjernici trebamo se truditi oko stalne budnosti i stalne zauzetosti oko nasljedovanja Krista. Isus u prispodobi o dvojici sinova prikazuje dva puta kojima vjernik može krenuti: olako prihvaćanje vjere i pasivnost nakon toga ili preispitivanje i iskren trud oko onoga što se prepozna kao životno važno i spasonosno.Nije dovoljno to što smo kršteni i što obdržavamo zapovijedi i živimo korektno. Naprotiv, uvijek iznova trebamo preispitivati svoje stavove, svoje postupke, svoje odnose prema bližnjima, kako bismo uvidjeli jesmo li uistinu na Kristovu putu, ili, poput drugog sina iz današnje evanđeoske prispodobe, pristajemo na prvu na ono što vjera od nas traži, a nakon toga ostajemo stajati na mjestu.Bog uvijek želi naše nepodijeljeno srce i uistinu vjernički možemo živjeti samo ako uvijek iznova donosimo odluke da ćemo ga iskreno nasljedovati.

 

25. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«Riječ Gospodnja.

 

Biti kršćanin znači biti Kristov, nasljedovati Krista, živjeti, duhovno, od Krista. U realnosti naše svakodnevice trebalo bi značiti truditi se biti što sličniji Učitelju njegujući one dobre ljudske osobine i u prijateljevanju s njim oplemenjivati svijet evanđeoskim vrijednostima. A u tim nastojanjima počesto posrćemo i padamo upravo na onome što smatramo najvažnijim – ljubavi i vjernosti. Prispodoba o vinogradu koju nam donosi današnji evanđeoski ulomak pokazuje kako Bog ne mjeri našim mjerilima, ali nadmašuje naša očekivanja i daruje nam više od onoga što smatramo potrebnim.

Ako u svom vjerničkom hodu podlegnemo napasti premjeravanja, uspoređivanja i očekivanja nagrada za ispravan život, razočarat ćemo se. Bog ima drukčija mjerila. Bez obzira na naša očekivanja, daje nam onoliko koliko nam je potrebno. A ono najviše, život u milosti djece Božje, uistinu dobivamo sasvim nezasluženo. Budimo istinski zahvalni na tom daru i nastojmo to prenijeti na naše međusobne odnose. Ne mora nam uvijek biti uzvraćeno i ne moramo uvijek moći uzvratiti. Ljubav je ona koja treba voditi i naše međusobne odnose. Ljubav je i konačna mjera prema kojoj će nam Gospodin suditi.

 

24. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče:»Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi današnje nedjelje poziva nas da ponovno preispitamo koliko smo doista Kristovi učenici. Vjerojatno se vrlo često osjećamo važnima kad neki evanđeoski odlomak progovara prijekorno o moćnicima ovoga svijeta, farizejski držeći kako mi nismo kao oni drugi, nepravedni, oholi, imućni i tvrda srca za druge i tako redom. Možda nam je i donekle jednostavan i prihvatljiv obrazac Isusovog ponašanja kad trpimo, kad smo nepravedno optuženi, kad trebamo pomoći nekome u nevolji, čak i kad trebamo ljubiti one koji nam nisu po volji. Ipak, pravi ispit našeg kršćanskog života jest opraštanje. Već starozavjetni mudrac ukazuje na važnost opraštanja na koje je vjernik pozvan jer samo opraštajući bližnjima vjerni Izraelac može očekivati oproštenje od Boga.U prispodobi o kralju koji uređuje račune sa slugama Isus pokazuje odnos kakav Bog ima prema nama i smjer kojim treba ići naš odnos prema bližnjima: opraštanje uvijek, bez računice, jer tako sâm Bog čini. Opraštanje nema mjeru, količinu, granice ni rok trajanja. Bog nam ga nikada ne uskraćuje, stoga smo dužni činiti isto jedni drugima.

 

23. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«

Naš vjernički život nije samo radost zbog izabranja među Isusove učenike, nego i ozbiljna zadaća izgrađivanja Crkve kao zajednice Kristovih vjernika. Liturgija riječi današnje nedjelje daje nam jednu od smjernica kako ćemo djelovati na tom polju. Vjernici su odgovorni jedni za druge i dužni opominjati one koji griješe, uvijek vođeni namjerom zajedništva i vjernosti Kristu. Isus daje jasno pravilo suživota vjernika u zajednici: mjera svega je ljubav. Na tom tragu, i Pavao podsjeća da je punina Zakona ljubav. Sve pojedinačne zapovijedi svoj smisao nalaze samo ako se ispunjavaju u duhu ljubavi.Grijeh pojedinca ranjava cijelu zajednicu i stoga je važna briga za one koji su ranjeni grijehom. Ipak, potrebno je puno razboritosti i samokritičnosti kad nastojimo ove smjernice provesti u djelo. Grješni smo. Svi. Bez iznimke. Stoga se neprestano trebamo pitati je li naša kritika bližnjemu doista plod zauzetosti za njegovo dobro i spasenje ili potvrđivanje naše umišljene pravednosti i neporočnosti.

 

21. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.Riječ Gospodnja.

 

Preispitamo li iskreno svoje stavove i uronimo li malo dublje u svoje misli i emocije, prepoznat ćemo da smo kao vjernici često poprilično oholi i nezahvalni te preko mjere pouzdani u vlastite snage hodeći za Gospodinom. Zapravo, počesto svoj duhovni život i ne vidimo kao hod s Bogom, nego kao nekakvo usavršavanje u krepostima i vježbanje vlastite volje i osjećaja. Sveti Pavao nas svojim izricanjem divljenja Božjem djelovanju u povijesti spasenja podsjeća da je sve što imamo zapravo Božji dar.Bog svojom mudrošću i beskrajnom ljubavlju upravlja čovjekove korake prema zajedništvu sa sobom. Njegov spasenjski naum često nam je neshvatljiv, onkraj granica onoga kako mi zamišljamo da bi trebao izgledati. Ono što ne smijemo zaboraviti jest činjenica da Bog sve upravlja na dobro, da nas i kroz naše padove i promašaje poučava te da nam je spasenje potpuno nezasluženo darovano. A ovozemnu dionicu svojeg hoda s Gospodinom pozvani smo ostvariti u zajednici svih koji u njega vjeruju i koju nam je ostavio kao vidljivi znak i pomoć na putu prema vječnosti.

20. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.Riječ Gospodnja.

 

Promatramo li svijet i međuljudske odnose u njemu opažamo da se sve odvija unutar nekih zadanih okvira i granica. I na to smo navikli. Neke granice potrebne su, a neke i ne pokušavamo premostiti, iako bi trebalo. Gospodin nas danas poziva na promišljanje o granicama koje sami postavljamo u svojim odnosima prema drugima,da prepoznamo okvire unutar kojih se krećemo u svojem duhovnom životu i iz kojih nismo spremni izaći ali i da promislimo o tome postavljamo li granice tamo gdje bismo trebali. Priznajmo,vrlo često ostajemo zatvoreni u uskom krugu svojih udobnosti i ne dopuštamo prijelaz preko granica koje smo podigli i preko njih promatrali i druge i samog Boga. U susretu s drugima i drukčijima nije loše, dapače, može biti razborito, u početku ostati suzdržan i proučiti situaciju. No, teško se oteti dojmu da počesto sve naopako postavljamo. Iskustvo svakodnevice u kojoj su mnogi koje poznajemo, ili mi sami, iz različitih razloga započeli živote u drugim sredinama i kulturama, pokazuje da se uporno čvrsto držimo doista nebitnih tradicija i običaja, a olako prihvaćamo tuđe ljestvice moralnih i životnih vrijednosti. A one su, nažalost, daleko od onoga na što nas Evanđelje poziva. S druge strane, sumnjičavi smo prema drukčijima od sebe, makar temeljno i dijelili naša uvjerenja. Puno nam to govori i o našoj vlastitoj ukorijenjenosti u vjeri. Ili njezinoj odsutnosti.

Po proroku Izaiji Gospodin govori o tuđincima koji na ispravan način štuju Boga Izraelova i koji će biti pridruženi Božjem narodu.Apostol Pavao govori o jednakosti Židova i poganskih naroda pred Bogom, koji je milosrdan svima.Isus na primjeru žene Kanaanke, poganke, pokazuje kako su pred Bogom svi jednaki te kako s pouzdanjem u njega trebamo biti zadovoljni i s »mrvicama«, jer on zna što nam je potrebno. Molimo Gospodina da nam podari svoga Duha mudrosti kako bismo u svojoj svakodnevici i susretima koje doživljavamo znali prepoznati što je njegov poziv i djelo i kako bismo svoj život izgrađivali prema onome što je u skladu s njegovom voljom te se trudimo graditi mostove zajedništva sa svima koje susrećemo.

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«Riječ je Gospodnja.

Blagdan Gospodinova preobraženja podsjeća nas na događaj koji je prethodio događajima Velikoga tjedna. Isus se preobrazio pred odabranim učenicima, učvršćujući tako njihovo povjerenje i vjeru u njega i njegovo poslanje. Očevici toga događaja prenijeli su nam ono što su vidjeli, nastavljajući proročko poslanje po kojemu Bog kroz cijelu povijest spasenja vodi svoj narod. Starozavjetno čitanje izabrano za liturgiju današnjega blagdana donosi nam viziju proroka Daniela o posvemašnjoj preobrazbi koju će svijet doživjeti, a njezino vrijeme započelo je Kristovim dolaskom. Uronili smo u tu stvarnost po krštenju, a njezino dovršenje bit će u vječnosti. Molimo Gospodina da danomice preobražava naše živote i snaži nas u trenutcima kad posustanemo u hodu, kako  bismo postali dionici njegove nebeske slave.

 

17. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.Riječ Gospodnja.

 

Crkva nas i ove nedjelje poziva na promišljanje o našem odnosu prema Bogu i kvaliteti našega kršćanskog života. Biti kršćanin znači biti Kristov, što jesmo postali krštenjem.No, izazovi i uvjetovanosti naše svakodnevice traže uvijek novo odlučivanje i uvijek nove izbore smjera naših koraka. Kralj Salomon moli od Boga mudro srce, a ne zemaljske vrijednosti i Bog mu odgovara i iznad njegovih očekivanja: obdaruje ga mudrošću i pronicavošću kakve nema nijedan drugi čovjek.Znademo li i mi izbjeći zamke posezanja za prolaznim dobrima i predati se vodstvu Božje Mudrosti?

Vjerujemo li da Bog u svemu surađuje na dobro s onima koji ga ljube i žive po njegovom zakonu, ili se pak oslanjamo na vlastite snage? Naš odnos prema Kraljevstvu nebeskom treba biti odnos bezuvjetnog prihvaćanja: treba ga prepoznati kao neizmjerno blago zbog kojega se isplati odreći se svih drugih bogatstava. To je test koji će nam pokazati je li naša pripadnost Kristu živa i životna ili deklarativna i prigodna.

16. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’« I drugo im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.« I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba – da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši, neka čuje!«Riječ Gospodnja.

Božja nas riječ ove nedjelje poziva na vježbanje u strpljivosti. Budući da živimo u vremenu obilježenom brzim promjenama skloni smo i na duhovnome području podleći površnim prosudbama i brzopletim odlukama. Želimo sve popraviti, promijeniti, dobiti. Gubimo osjećaj za mjeru i pažljivo postupanje i pritom nerijetko ranjavamo i sebe i bližnje, ne dopuštajući procese rasta i sazrijevanja i stavljajući se na mjesto Boga, koji jedini može ispravno procjenjivati i suditi čovjeka. Starozavjetni nam mudrac poručuje da je Bog blagi sudac i uvijek strpljiv prema svim ljudima. Takvo postupanje treba nasljedovati i vjernik. Unatoč tome što mi to silno želimo, neke događaje i postupke doista ne možemo promijeniti i stoga trebamo biti pažljivi i blagi u odnosima prema drugima. Strano je to modernome mentalitetu razmaženosti. Isto tako, naš duhovni zanos često je zapravo krutost, koja čini da nemilosrdno postupamo prema bližnjima. Evanđeoska prispodoba o kukolju i žitu pokazuje nam ispravan put vjerničkoga življenja: ne smijemo podleći napasti čistunstva i pokušavati brzopleto iskorjenjivati zlo s kojim se susrećemo. Samo Bog može ostvariti čistoću Kraljevstva nebeskoga na zemlji. To nas ne ispričava od truda i zalaganja. Naprotiv. No, itekako nas uči poniznosti i povjerenju: izbjegavati napast »popravljanja« bližnjih i prepuštati Bogu da na svoj način iskorjenjuje zlo i preobražava naš svijet. Molimo ga da mu budemo izvrsni suradnici u tom djelu.

15. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!« I pristupe učenici pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuliVi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«

Liturgija riječi današnje nedjelje poziva nas na promišljanje o uspješnosti našega života. Uspješnosti po mjerilima Evanđelja. Držimo da povijest stvorenoga svijeta nije ponavljanje već viđenih i odigranih događaja, nego smjera određenom cilju – konačnom zajedništvu s Bogom u vječnosti. Riječ Božja darovana je svakome. O primatelju ovisi na kakvo će tlo pasti i kakvim plodom uroditi. Prorok Izaija nas podsjeća da Božja riječ nikada nije bez ploda. Ova činjenica ohrabruje nas u svakodnevnim nastojanjima našeg vjerničkog života.Bog ostaje vjeran svojim obećanjima i ispunjava ih. Za nas je to jamstvo budućega života i poticaj da »obrađujemo« prostor naše nutrine, kako bi riječ koju slušamo pala na plodno tlo i donijela željeni urod.Odgovorimo na Božji poziv pouzdanom ljubavlju i potrudimo se biti plodno tlo, kako bi riječ rasla i donijela plodove.

 

 

14. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«Riječ Gospodnja.

Starozavjetni je narod iščekivao obećanog Mesiju koji bi bio vojskovođa, ratnik, koji bi silom i snagom donio željenu slobodu. No, on se pojavljuje kao krotak i ponizan, blizak potlačenima, umornima od nošenja životnih tereta, onima koje svijet smatra malenima i beznačajnima. Uronimo pogled u svoja srca i iskreno se preispitajmo: odgovaramo li na Isusov poziv da učimo od njega koji je krotka i ponizna srca ili se prepuštamo napastima i porivima da gospodarimo i zapovijedamo? Dopuštamo li da njegov Duh djeluje u našim životima ili se prepuštamo strujama svijeta? Krotkost je vrlina, koju trebamo njegovati. Ta zadaća nije nimalo laka. Nekako nam je jednostavnije, prirođenije na nagovještaj ugroženosti uzvratiti silom, napadom se boriti za neka prava, stvarna ili izmišljena. A iskustvo upuštanja u takve borbe pokazuje da su njihov ishod najčešće umor i iscrpljenost, beznađe čak. Jer sami teško izlazimo na kraj sa životnim poteškoćama.

Gospodin nas poziva da mu predamo svoje terete i poteškoće. Odvažimo se prepustiti se njegovoj ljubavi, kako bismo obnovljena srca nastavili hoditi putem prema njemu.

 

13. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«Riječ Gospodnja.

Evanđeoski odlomak koji pred nas stavlja današnja liturgija često je označen kao »tvrd govor«. Na prvu nas gotovo zastrašuje Kristov ultimativni zahtjev da njega stavimo na prvo mjesto, prije obitelji, prije onih koji su nam najbliži. I tu se ne zaustavlja, nego izravno kaže kako ga nismo dostojni ako ljubimo bilo koga više nego njega. Doista, bremenite riječi i zahtjevan poziv. No, nipošto nisu u suprotnosti s blagim govorom Učitelja, na koji smo navikli i koji nam je blizak i privlačan. Nisu u suprotnosti ni s pozivom na ljubav prema bližnjemu, izjednačenom s pozivom na ljubav prema Bogu. Naprotiv, Krist nam pokazuje pravu mjeru ljubavi: ljubav prema njemu izvor je i pravi put ljubavi prema bližnjemu, u kojemu njega prepoznajemo. Primiti i prihvatiti one koji dolaze u njegovo ime znači prihvatiti njega samoga. U mnogome površno vrijeme i svijet u kojima živimo ne mogu prepoznati veličinu i ljepotu ovoga poziva, no Pavao i nas podsjeća: hodimo u novosti života, zahvalni za milost da već ovdje i sada možemo biti dionici jednoga drukčijeg svijeta.

 

SVETKOVINA SV. PETRA I PAVLA, APOSTOLA

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Riječ Gospodnja.

Današnjom svetkovinom Crkva nam pred oči stavlja oce vjere, prvake Pracrkve, Petra i Pavla. Svetopisamski tekstovi pokazuju nam ih kao dvije suprotnosti, Petar je obični ribar, pobožni Židov iz Galileje, Pavao načitani pismoznanac, obrazovan, Židov iz dijaspore, rimski građanin. Petar je utemeljitelj židovske Crkve, Pavao pak apostol pogana. Slaveći zajednički blagdan ovih velikana vjere, Crkva slavi različitost poslanja koja ju izgrađuju, različitost koja svakome ostavlja prostora za nasljedovanje Gospodina u vlastitim ograničenostima. Neka nam ova dvojica velikana budu primjer kako svoje darove i posebnosti trebamo ugrađivati u građevinu Crkve, kako bismo ispunili ono na što nas je Gospodin po krštenju pozvao – biti graditelji njegova kraljevstva ondje gdje živimo i djelujemo.

12. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«Riječ Gospodnja.

Živjeti kao svjedok Isusa Krista u današnjemu vremenu, kao uostalom i u svakom, često je poprilično zahtjevno. Danas možda nećemo doživjeti fizičke progone i oduzimanje građanskih prava, iako nažalost mnogi kršćani po svijetu podnose i takve patnje, ali duh vremena izrazito je neprijateljski nastrojen prema svemu što ima veze s vjerom, kršćanskom posebno. K tome, mnoge pojave u društvu i stil života koji je oprečan svemu što kršćanstvo uči neprestano nas udaljavaju od onoga što je jedino važno. Današnja nas liturgijska čitanja ohrabruju da ne posustanemo na putu nasljedovanja Gospodina. Prorok Jeremija podnosi prijezir i neprijateljstvo, ali se s povjerenjem oslanja na Božju zaštitu. Pavao nas podsjeća da nam je Krist omogućio život bez kraja, a sam nas Gospodin upozorava da se čuvamo onih i onoga što može ugroziti naše vječno spasenje, jamčeći nam da nebeski Otac ne ostavlja samog nikoga od nas.

SVETKOVINA ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime.Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.Riječ Gospodnja.

Svetog Ivana Krstitelja možemo promatrati kao posljednjeg proroka Staroga zavjeta. Poput svih proroka u izraelskome narodu, naviještao je dolazak iščekivanoga Mesije i propovijedanjem krštenja obraćenja pripravljao mu put. Kad ga je prepoznao u Isusu Kristu, posvjedočio je za njega i povukao se, prepustivši mu prostor za javno djelovanje. Isus je za njega rekao da je veći od svih rođenih od žene, a Krstitelj je nakon što je navijestio i prepoznao Krista te ga krstio na Jordanu, posvjedočio za njega mučeničkom smrću. Ovaj velikan duha i vjere časti se i u našemu narodu i mnogi mu se utječu za zagovor. Potrudimo se Preteču nasljedovati u svojem životu, jer trenutak u kojemu živimo vapi za prorocima koji će dizati glas protiv nepravde i hrabro naviještati Kristovu poruku. To je proročko poslanje na koje je svatko od nas po krštenju pozvan. Neka nam zagovor Ivana Krstitelja pomogne u našem proročkom služenju Gospodinu.

 

SVETKOVINA PRESVETOGA SRCA ISUSOVA

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:» Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Oca niti itko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«Riječ Gospodnja.

Današnjom svetkovinom Crkva slavi otajstvo Božje ljubavi, Boga koji se utjelovio u ljudsko tijelo i iz ljubavi se žrtvovao za čovjeka. Na tu ljubav trebamo uzvratiti ljubavlju, prema Bogu, živeći po njegovu zakonu i prema bližnjima, ljubeći ih onako kako nas je Gospodin poučio i primjerom nam pokazao. Znade se reći kako je minimum ljubavi prema bližnjemu ne činiti mu zlo i to može biti prihvatljivo, no Gospodin je za nas dao svoj maksimum, pa bismo se trebali truditi dati barem malo više od pukog izbjegavanja zla i doista uložiti svoje snage i sposobnosti u činjenje dobra. Molimo Gospodina da obnovi naša srca i dopustimo mu da nas oblikuje prema svojim mjerilima.

 

 

11. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo,a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih:»K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«Riječ Gospodnja.

Život u suvremenom svijetu često nas izlaže opasnosti da svoju vjeru shvaćamo i živimo tek kao jednu od sastavnica vlastitog življenja ili njegov dodatak u nekim prijelaznim trenutcima. Uzvišene etičke norme koje je kršćanstvo iznjedrilo razvodnili smo i prekrili slojevima kompromisa, a ipak se počesto uspoređujemo s drugima i smatramo svetima, jer, eto, pa ne činimo zlodjela i nismo strašni grešnici. Naš Bog ne želi da budemo moralno savršeni, nego što savršeniji u ljubavi i bez zadrške u povjerenju u njega. To povjerenje nije preuzetnost, nego iz njega izvire obveza da živimo što bliže Bogu. To je abrahamovska vjera, na koju nas podsjeća i poziva Pavao, i tako ona postaje životvorna u našim životima. Gospodin neumorno ponavlja da je došao zvati grešnike, a takvi smo pred njim svi, te da mu je draže milosrđe, nego savršena forma iza koje zjapi praznina. Dopustimo mu da ispuni naše praznine.

Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«Riječ Gospodnja.Čitanje svetog Evanđelja po IvanuU ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«Riječ Gospodnja.

Današnja je svetkovina jedna od onih koje nazivamo zapovijedanim, velikim svetkovinama. Njome slavimo čin neizmjerne Božje ljubavi, kojim nam se darovao kao hrana za vječni život. Crkva slavljenjem euharistije obnavlja spomen na Kristovu žrtvu na križu i iznova je uprisutnjuje. Euharistiju ispravno slavimo samo ako ju prihvaćamo kao nezasluženi dar Božje dobrote, a ne kao nagradu za svoj ispravan i krepostan život. Stoga bismo,iz zahvalnosti Gospodinu koji nam se darovao, trebali danomice nastojati živjeti kao istinski udovi njegova mističnog Tijela.

 

Svetkovina Presvetog Trojstva

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Riječ Gospodnja.

 

Govor o Presvetome Trojstvu novost je i posebnost kršćanskog govora o Bogu. Bog nam se po Isusu Kristu objavio kao zajedništvo triju Osoba: Oca, Sina i Duha Svetoga. To je istina kršćanske vjere. Po sakramentu krštenja uronili smo u to otajstvo. Razumu je neshvatljivo, možda i neprihvatljivo, no vjerom prosvijetljen, sposoban je uroniti u tu tajnu. Slaveći svetkovinu Presvetoga Trojstva spoznajemo da je različitost u jedinstvu oznaka i našeg postojanja, jer tek kroz odnose i u odnosima s drugima možemo istinski živjeti i vlastitu darovanost.

 

Duhovi

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«

To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.

Rođendan Crkve koji slavimo današnjom svetkovinom prigoda je za preispitivanje o zajednici kojoj pripadamo i o našem mjestu u njoj. Gospodin je htio da ga nasljedujemo u zajedništvu sa svima koji u njega vjeruju. Koliko živimo to zajedništvo? Dopuštamo li da Duh jedinstva preobrazi naše živote? Gospodin nam je obećao i poslao Duha Branitelja, koji i od nas želi i može učiniti zajednicu odvažnih, kao što je to učinio u Prvoj Crkvi. Nemojmo mu svojim strahovima i odbijanjem svjedočenja u svijetu zapriječiti da djeluje. Svijet je uvijek neprijateljski raspoložen prema Kristu i svima koji su njegovi, no obećanje koje nam je Učitelj dao ne prolazi: On je pobijedio svijet. Radujmo se velikom daru koji smo primili i molimo Duha Svetoga da upravlja naše korake. 

 

7. Vazmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«

 

Riječ Gospodnja.

 

Život i djelovanje apostola nakon Gospodinova uzašašća model su kršćanskoga življenja koji bismo trebali slijediti. Oni se vraćaju u Jeruzalem, u svoju svakodnevicu. Djela apostolska svjedoče nam da su postojani u molitvi, u zajedništvu s Isusovom majkom i drugim učenicima. Tako iščekuju Gospodinov ponovni dolazak, koji im je najavio. Promislimo, koliko smo svjesni da je i naš život zapravo iščekivanje ponovnog susreta s Gospodinom? Spremamo li se za njega? Ili često živimo kao da je zemaljski život sve što imamo? Svakodnevica jest mjesto na kojemu nas Gospodin želi, no pozvani smo truditi se živjeti tako da naši dani budu priprava za njegov ponovni dolazak. Naša nastojanja snažimo molitvom u zajedništvu jedni s drugima i s Marijom, Isusovom i našom majkom.

 

6. vazmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

 

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

 

Riječ Gospodnja.

 

Duhovni život ima svoje zakonitosti, rast, faze, uspone, padove. Bog odgaja našu narav i usmjerava nas k sebi. A sastavni dio toga puta su i trpljenja. I stoga ne bismo trebali očekivati da naš duhovni hod bude samo uspon ili spokojno koračanje mirnom ravnicom. Jednako tome, ne bismo smjeli hoditi svijetom žaleći se i tužeći zbog nerazumijevanja na koje nailazimo. Kristov put nije put uspjeha, slave, priznanja... Ako se i dogodi takva dionica, kratka je. Spoznaja da je Božji Duh s nama u svakom trenutku i da nismo ostavljeni neka nam bude oslonac u trenucima kad posustajemo, kad smo u napasti odustati i prepustiti se beznađu. 

5. vazmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

 

»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: "Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?« Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«

 

Riječ Gospodnja

Danas nas Gospodin po svojoj riječi poziva na povjerenje u njega i njegovo vodstvo. Naša nastojanja oko izgradnje Božjega kraljevstva, ili bar oko kakvog-takvog nasljedovanja Gospodina često upadnu u zamku oslanjanja na sebe i svoje snage, zaboravljajući da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta, da plodove vlastitoga zalaganja vrlo vjerojatno nećemo brzo vidjeti i da, u konačnici, sami doista ne možemo učiniti ništa. Ne dajmo se obeshrabriti preprekama i neuspjesima. Svako naše nastojanje itekako ima mjesta i smisla u konačnom mozaiku koji je Bog zamislio za vječnost. Dopustimo mu da nas vodi prema mjestu koje nam je u njemu namijenio. 

 

2. vazmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

 

Riječ Gospodnja.

Život prve kršćanske zajednice ostaje primjer svakoj zajednici svakoga vremena kako treba živjeti. Oslanjanje na Gospodina, postojana molitva, slavljenje euharistije, zajedništvo i radost. Naizgled tako jednostavno. A u stvarnosti vrlo često teško dostižno. Ponekad se čak čini kako naše zajednice imaju vrlo malo zajedničkoga s onom prvom, kao da nismo nastali na istom Temelju. Vjerujemo li mi Gospodinu i želimo li biti njegovi misionari u ovom vremenu? U trenucima dok radost uskrsnih događaja još odzvanja u našim srcima, pravo je vrijeme da još jednom potvrdimo svoju pripadnost Gospodinu i utvrdimo svoju životnu povezanost s njim, kako u životu svoje zajednice, tako i u svakom trenutku u kojemu smo u prilici posvjedočiti za njega. 

 

 Uskrs

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

 

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

 

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

 

Riječ Gospodnja.

Svjedoci događaja prije i nakon Isusova uskrsnuća radosno svjedoče o tom veličanstvenom događaju. Uskrsnuće je preobrazilo našu povijest, jer, kako pjeva Hvalospjev uskrsnoj svijeći, Exsultet: »Ništa nam ne bi vrijedilo rođenje, da nismo dobili otkupljenja.« Božja nas riječ poziva da očistimo srca od starih djela, od svega što nije bilo dobro te prihvatimo novost koju nam je Krist svojim djelom otkupljenja i spasenja priskrbio. Gospodin je uskrsnuo i nama omogućio da imamo život bez kraja. Ne treba nam drugog razloga za radost, a nju smo pozvani svjedočiti svima s kojima dijelimo svakodnevicu. 

Velika Subota

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

 

A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«

 

One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!«One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

 

Riječ Gospodnja.

Velika subota vrijeme je tišine i iščekivanja. Sva buka prethodnih dana, od slavlja do užasa, utihnula je. Gospodinov smrtni izdah prelomio je ljudsku povijest i uveo je u novo razdoblje. Dok iščekujemo konačni trijumf Života nad smrću, dopustimo Gospodinu da nam progovori u bogatstvu liturgije ove noći. Promišljajmo o čudesnim spasenjskim događajima iz povijesti Izabranoga naroda, prepoznajući svoje kršćansko poslanje u ovom trenutku povijesti. Dopustimo da svjetlost uskrsne svijeće rastjera tame koje prodiru u naše dane. Obnovimo svoja krsna obećanja s čvrstom nakanom da ćemo biti vjerni Bogu u svim iskušenjima. I konačno, pristupimo blagovanju euharistijskih otajstava, kako bi smo zadobili potpuno zajedništvo s proslavljenim Gospodinom.

 

Veliki Petak

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu

U ono vrijeme:
Iziđe Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici. A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima. Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: »Koga tražite?« Odgovore mu: »Isusa Nazarećanina.« Reče im Isus: »Ja sam!« A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: »Ja sam!« – oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Ponovno ih tada upita: »Koga tražite?« Oni odgovore: »Isusa Nazarećanina.« Isus odvrati: »Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu« – da se ispuni riječ koju reče: »Ne izgubih nijednoga od onih koje si mi dao.« A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. Nato Isus reče Petru: »Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?«
Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine. Kajfa pak ono svjetova Židove: »Bolje da jedan čovjek umre za narod.«
Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika. Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra. Nato će sluškinja, vratarica, Petru: »Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?« On odvrati: »Nisam!« A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.
Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus: »Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio.« Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: »Tako li odgovaraš velikom svećeniku?« Odgovori mu Isus: »Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?« Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku.
Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: »Da nisi i ti od njegovih učenika?« On zanijeka: »Nisam!« Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: »Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?« I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.
Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita: »Kakvu tužbu iznosite protiv ovog čovjeka?« Odgovore mu: »Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi.« Reče im nato Pilat: »Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu.« Odgovoriše mu Židovi: »Nama nije dopušteno nikoga pogubiti« – da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.
Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: »Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« Reče mu Pilat: »Što je istina?« Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: »Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?« Povikaše nato opet: »Ne toga, nego Barabu!« A Baraba bijaše razbojnik.
Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: »Zdravo, kralju židovski!« I pljuskali su ga. A Pilat ponovno iziđe i reče im: »Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice.« Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: »Evo čovjeka!« I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: »Raspni, raspni!« Kaže im Pilat: »Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice.« Odgovoriše mu Židovi: »Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim.«
Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: »Odakle si ti?« No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: »Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?« Odgovori mu Isus: »Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.«
Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: »Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru.« Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos – Pločnik, hebrejski Gabata – a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure – i kaže Židovima: »Evo kralja vašega!« Oni na to povikaše: »Ukloni! Ukloni! Raspni ga!« Kaže im Pilat: »Zar kralja vašega da razapnem?« Odgovoriše glavari svećenički: »Mi nemamo kralja osim cara!«
Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: »Isus Nazarećanin, kralj židovski«. Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: »Nemoj pisati: 'Kralj židovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam židovski.'« Pilat odgovori: »Što napisah, napisah!«
Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela – svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. Rekoše zato među sobom: »Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopadne« – da se ispuni Pismo koje veli:
»Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku.«
I vojnici učiniše tako.
Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi.
Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: »Žedan sam.« A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: »Dovršeno je!« I prignuvši glavu, preda duh.
Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: »Nijedna mu se kost neće slomiti.« I drugo opet Pismo veli: »Gledat će onoga koga su proboli.«
Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je – kriomice, u strahu od Židova – bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem – koji je ono prije bio došao Isusu noću – i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop.
A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.
Riječ Gospodnja.

 

Današnjim bogoslužjem sjećamo se Gospodinove muke i smrti. Oduševljeno klicanje koje ga je nekoliko dana prije dočekalo na jeruzalemskim ulicama pretvorilo se u urlike mržnje, osude i traženja smrti. Pobjednički ulazak u sveti Grad nastavljen je agonijom nošenja križa njegovim ulicama i izloženošću pogrdama njegovih stanovnika i pridošlica. Sramotna i jezivo bolna smrt izazvala je potres zemlje i posvemašnju tišinu koja je uslijedila. Stvoreni svijet zanijemio je od užasa koji je čovjek priredio svojem Spasitelju. Poklonstvom križu iskažimo zahvalnost Spasitelju za ono što je za nas učinio, a blagovanjem euharistijskih prilika sjedinimo se njim. 

Veliki Četvrtak

 

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.

 

Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: »Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?« Odgovori mu Isus: »Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.« Reče mu Petar: »Nećeš mi prati nogu nikada!« Isus mu odvrati: »Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.« Nato će mu Šimun Petar: »Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!« Kaže mu Isus: »Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge – i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!« Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: »Niste svi čisti.«

 

Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: »Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.«

 

Riječ Gospodnja.

Veliki četvrtak prvi je dan vazmenoga trodnevlja, spomena na događaje Gospodinove muke, smrti i uskrsnuća. Na misi Večere Gospodnje slavimo spomen na ustanovljenje euharistije. Nakon blagovanja pashalne večere, Isus učenicima primjerom pokazuje kakvi trebaju biti njihovi međusobni odnosi – služenje u ljubavi. A vrhunski izraz posvemašnje ljubavi ostavlja nam u euharistijskim prilikama, daru potpune ljubavi čovjeku. Gesta pranja nogu izaziva sablažnjavanje učenika, ali i sablažnjavanje nas današnjih učenika. Sablažnjavanje i nerazumijevanje. No, istinskog nasljedovanja Gospodina nema bez služenja u ljubavi i poniznosti niti se možemo nazivati Kristovima ako ne sudjelujemo u blagovanju euharistije, zaloga vječnoga života. 

 

Cvjetnica

 

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
 

Jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pode glavarima svećeničkim i reče: »Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.« A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda.

Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?« On reče: »Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.'« I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče: »Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.« Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: »Da nisam ja, Gospodine?« On odgovori: »Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.« A Juda, izdajnik, prihvati i reče: »Da nisam ja, učitelju?« Reče mu: »Ti kaza.«
I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: »Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!« I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: »Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – s vama piti u kraljevstvu Oca svojega.«
Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus: »Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: 'Udarit će pastira i stado će se razbjeći' Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.« Nato će mu Petar: »Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!« Reče mu Isus: »Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!« Kaže mu Petar: »Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti.« Tako rekoše i svi učenici.
Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: »Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.« I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba. Tada im reče: »Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!« I ode malo dalje, pade ničice moleći: »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.«
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: »Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.« Opet, po drugi put, ode i pomoli se: »Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!« I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.
Tada dođe učenicima i reče im: »Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.«
Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A izdajica im dao znak: »Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!« I odmah pristupi Isusu i reče: »Zdravo, Učitelju!« I poljubi ga. A Isus mu reče: »Prijatelju, zašto ti ovdje!« Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Kaže mu tada Isus: »Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela? No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?«
U taj čas reče Isus svjetini: »Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjedah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me.« A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.
 

Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.

 

A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu: »Ovaj reče: 'Mogu razvaliti hram Božji i za tri ga dana sagraditi.'«

 

Usta nato veliki svećenik i reče mu: »Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?« Isus je šutio.

 

Reče mu veliki svećenik: »Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?« Reče mu Isus: »Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.«

 

Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: »Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu! Što vam se čini?« Oni odgovoriše: »Smrt zaslužuje!« Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali govoreći: »Proreci nam, Kriste, tko te udario?«

 

A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: »I ti bijaše s Isusom Galilejcem.« On pred svima zanijeka: »Ne znam što govoriš.« Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: »Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom.« On opet zanijeka sa zakletvom: »Ne znam toga čovjeka.«

 

Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: »Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!« On se tada stane zaklinjali i preklinjali: »Ne znam toga čovjeka.« I odmah se oglasi pijetao. I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: »Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti.« I iziđe te gorko zaplaka.

 

A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.

 

Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći: »Sagriješih predavši krv nedužnu!« Odgovoriše: »Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!« I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.

 

Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: »Nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina.« Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove »Krvava njiva« sve do danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: »Uzeše trideset srebrnjaka – cijenu neprocjenjivoga kojega procijeniše sinovi Izraelovi – i dadoše ih za njivu lončarovu kako mi naredi Gospodin.«

 

Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: »Ti li si kralj židovski?« On odgovori: »Ti kažeš.« I dok su ga glavari svećenički i starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: »Ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče?« I ne odgovori mu ni na jednu riječ te se upravitelj silno čudio.

 

A o blagdanu upravitelj je običavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sabraše, reče im Pilat: »Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?« Znao je doista da ga predadoše iz zavisti.

 

Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: »Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.« Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upita ih dakle upravitelj: »Kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim?« A oni rekoše: »Barabu!« Kaže im Pilat: »Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?« Oni će: »Neka se razapne.« A on upita: »A što je zla učinio?« Vikahu još jače: »Neka se razapne!«

 

Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: »Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!« Sav narod nato odvrati: »Krv njegova na nas i na djecu našu!« Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne.

 

Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: »Zdravo, kralju židovski!« Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu.

 

Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino sa žuči pomiješano. I kad okusi, ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku. I sjedeći ondje čuvahu ga. I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: »Ovo je Isus, kralj židovski.«

 

Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: »Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, sidi s križa!« Slično i glavari svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se, govorahu: »Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada siđe s križa pa ćemo povjerovati u nj! Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: 'Sin sam Božji!'« Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.

 

Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: »Eli, Eli, lema sabahtani?« To će reći: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: »Ovaj zove Iliju.« I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše: »Pusti da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.« A Isus opet povika iza glasa i ispusti duh.

 

I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa, vidjevši potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: »Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.«

 

A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu; medu njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

 

Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

 

Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: »Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut ću.' Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit će posljednja prijevara gora od prve.« Reče im Pilat: »Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!« Nato oni odu i osiguraju grob: zapečate kamen i postave stražu.

 

Riječ Gospodnja.

Današnja nas nedjelja uvodi u veliki tjedan i neposrednu pripravu proslave otajstava spasenja. Isusov trijumfalni ulazak u Jeruzalem izvana nije dao naslutiti dramu koja će se odvijati samo nekoliko dana kasnije. Učenici okupljeni oko Isusa slave Pashu i Isusove riječi da će ga jedan od njih izdati slušaju s nevjericom. Petar samouvjereno obećava Učitelju da ga nikada neće napustiti. A par sati kasnije sve se mijenja. U kojemu od sudionika ove drame prepoznajemo sebe? Jesmo li Juda, koji Isusa koristi za postizanje vlastitih ciljeva, a kad se razočara ne postigavši željeno spreman je prodati ga? Jesmo li Petar, oslonjen na svoje snage, koji se lomi nakon prve zapreke? Jesmo li sinovi Zebedejevi, koji, skupa s Petrom, ostavljaju Isusa samoga, svladani umorom i težinom dana? Ili smo možda Pilat, koji pere ruke, nemoćan suprotstaviti se razjarenoj gomili i riskirati svoj položaj? Ili Šimun Cirenac, prisiljen sudjelovati u pomaganju, pritisnut silom izvana? Ili židovski prvaci, tvrdoglavo vjerni površnostima i pravdajući se zakonom i tradicijom slijepi za istinu? Ili Josip iz Arimateje, koji skuplja hrabrost da makar i nakon smrti, kad već nije za života, učini nešto za Učitelja? Možda smo i neki od malobrojnih vjernih koji su stajali pod križem, unatoč svemu? U kome god se prepoznali, molimo Gospodina da naše korake usmjeri k sebi, liječeći slabosti koje su nas udaljile od njega i snažeći ljubav i vjernost koje nas vežu s njim. 

 

5. korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Bijaše neki bolesnik, Lazar iz Betanije, iz sela Marije i sestre joj Marte. Marija bijaše ono pomazala Gospodina pomašću i otrla mu noge svojom kosom. Njezin dakle brat Lazar bijaše bolestan. Sestre stoga poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!« Kažu mu učenici: »Učitelju, Židovi su sad tražili da te kamenuju, pa da opet ideš onamo?« Odgovori Isus:»Nema li dan dvanaest sati? Hodi li tko danju, ne spotiče se jer vidi svjetlost ovoga svijeta. Hodi li tko noću, spotiče se jer nema svjetlosti u njemu« To reče, a onda im dometnu: »Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga.« Rekoše mu nato učenici: »Gospodine, ako spava, ozdravit će.« No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju, o snu. Tada im Isus reče posve otvoreno: »Lazar je umro. Ja se radujem što ne bijah ondje, i to poradi vas - da uzvjerujete. Nego pođimo k njemu!« Nato Toma zvani Blizanac reče suučenicima: »Hajdemo i mi da umremo s njime!« Kad je dakle Isus stigao, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. Betanija bijaše blizu Jeruzalema otprilike petnaest stadija. A mnogo Židova bijaše došlo tješiti Martu i Mariju zbog brata njihova. Kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu u susret dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj!« A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život:
 

tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.

 

Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!« Rekavši to ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj krišom: »Učitelj je ovdje i zove te.« A ona, čim doču, brzo ustane i pođe k njemu. Isus još ne bijaše ušao u selo, nego je dotada bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad Židovi, koji su s Marijom bili u kući i tješili je, vidješe kako je brzo ustala i izišla, pođoše za njom; mišljahu da ide na grob plakati. A kad Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro.« Kad Isus vidje kako plače ona i Židovi koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?« Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao.« Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!« Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.

Riječ Gospodnja.

Čovjek uglavnom nerado razmišlja o smrti. Razlozi su različiti, ali sažetak svih jest svojevrsni strah od nepoznatoga, za one koji vjeruju u zagrobni život te želja da živimo vječno, kao integralni dio bogolikog stvorenja – čovjeka. Tjelesna smrt stvarnost je koja se tiče svakoga od nas, neizbježna je i jedino je nepoznato u kojem ćemo ju trenutku susresti. No duhovna smrt je ono o čemu nas pozivaju promišljati današnja čitanja. Živi čovjek je slava Božja, oživljen iznutra, Božjim Duhom. Jamstvo takvog života Bog daje po svojem proroku već starozavjetnoj zajednici, a Krist to obećanje proširuje na cijelo čovječanstvo. Susret s fizičkom smrću i gubitkom koji ona sa sobom nosi uvijek nas iznova potresa, i to je prirodno, no, koliko razmišljamo o tome živimo li doista, iznutra, dok hodimo ovim svijetom? Koliko doista vjerujemo da je Gospodin Isus darivatelj života koji nema kraja? Koliko smo kršćani, životno ucijepljeni u Krista, a koliko živa stvorenja, odrađivači životnih zadataka i nesigurni očekivatelji neke maglovite budućnosti onkraj ovoga života?

 

4. korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.

 

Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.«

 

Riječ Gospodnja

Liturgija riječi današnje nedjelje poziva nas na promišljanje o svjetlu, i to svjetlu istine, u kojoj smo pozvani živjeti. Naša shvaćanja života i njegovih stvarnosti uvjetovana su našom prolaznošću i krhkošću te počesto nismo sposobni uroniti pogled ispod onoga izvanjskoga. Stoga su i naša shvaćanja i naši izbori nerijetko površni i nedostatni, čak promašeni. Božja riječ je jasna: poziva nas na život i djelovanje u istini. Poziva nas da usmjerimo pogled onkraj svakodnevice i vidljivoga, srca otvorena za prihvaćanje Božje istine. Nije to nimalo laka zadaća. Traži zalaganje svih naših sila, pa i odustajanje od ustaljenih obrazaca. Izlazak na svjetlost nakon boravka u tamnom prostoru znade biti bolan i treba vremena da se priviknemo na novo stanje. Ono što pouzdano znamo jest da u tom hodu nismo sami. Odvažimo se iskoraknuti. 

 

 

 

 

 

 

3. korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura.
 

Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: "Daj mi piti!" Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: "Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?"

 

Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive." Odvrati mu žena: "Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?"

 

Odgovori joj Isus: "Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji

 

u život vječni." Kaže mu žena: "Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati." Nato joj on reče: "Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo." Odgovori mu žena: "Nemam muža." Kaže joj Isus: "Dobro si rekla: 'Nemam muža!' Pet si doista muževa imala,

 

a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla." Kaže mu žena: "Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati." A Isus joj reče: "Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu

 

u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju." Kaže mu žena: "Znam da ima doći Mesija zvani Krist - Pomazanik.

 

Kad on dođe, objavit će nam sve." Kaže joj Isus: "Ja sam, ja koji s tobom govorim!" Uto dođu njegovi učenici pa se začude što razgovara sa ženom. Nitko ga ipak ne zapita: "Što tražiš?" ili: "Što razgovaraš s njom?" Žena ostavi svoj krčag pa ode u grad i reče ljudima: "Dođite da vidite čovjeka

 

koji mi je kazao sve što sam počinila. Da to nije Krist?" Oni iziđu iz grada te se upute k njemu. Učenici ga dotle nudili: "Učitelju, jedi!" A on im reče: "Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete."

 

Učenici se nato zapitkivahu: "Da mu nije tko donio jesti?" Kaže im Isus: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo. Ne govorite li vi: 'Još četiri mjeseca i evo žetve?'

 

Gle, kažem vam, podignite oči svoje i pogledajte polja: već se bjelasaju za žetvu. Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju. Tu se obistinjuje izreka: 'Jedan sije, drugi žanje.' Ja vas poslah žeti ono oko čega se niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov." Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega zbog riječi žene koja je svjedočila: "Kazao mi je sve što sam počinila." Kad su dakle Samarijanci došli k njemu, moljahu ga da ostane u njih. I ostade ondje dva dana. Tada ih je još mnogo više povjerovalo zbog njegove riječi pa govorahu ženi: "Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta."

 

Riječ Gospodnja.

Životne nevolje i poteškoće često nas dovode u stanje svojevrsne duhovne otupljenosti i ravnodušnosti. Usredotočeni smo na brigu o vlastitoj egzistenciji, a čak i kada ona nije ugrožena, vrlo lako svoje postojanje svedemo na zadovoljavanje materijalnih potreba. I iznimno smo osjetljivi kada su nam makar i nakratko nedostupne. Duhovne pak potrebe olako previđamo. Zanemarujemo ih do mjere zatiranja, a ipak, one su tu, neodvojive od našeg postojanja. Isus nam nudi predragocjeno: utaživanje duhovne žeđi, koje svojim obiljem napaja sve naše potrebe. I nadilazi ih. Podarimo sebi u ovoj korizmi rad na otkrivanju vlastitih pustinja, žednih vode života, danomice prihvaćajući Gospodinovu ponudu da ih utaži. 

 2. korizmena nedjleja

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

 

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

 

Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

 

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

 

Riječ Gospodnja.

Danas nas liturgija riječi poziva na odvažnost u nasljedovanju Gospodina. Vrlo često nam se vrijeme u kojemu živimo čini zastrašujućim i iznimno neprijateljski nastrojenim prema kršćanima i kršćanskim vrijednostima i pitamo se kako je i je li uopće moguće živjeti kao vjernik u takvim okolnostima. Pogledamo li u prošlost, uvidjet ćemo da za vjernika gotovo da i nije bilo pogodnog i

blagonaklonog vremena. Ovo naše nije velika iznimka. Teže je utoliko što je naše, mi u njemu trebamo ostaviti svjedočki trag, želimo li biti istinski učenici Učitelja iz Galileje, neshvaćenog i neprihvaćenog za vrijeme zemaljskoga hoda. Odvažimo se učiniti abrahamovski iskorak u nepoznato, napustiti udobnost vlastitih uvjerenja i duhovne kolotečine. Prihvatimo Pavlov izazov zlopaćenja za Evanđelje u neevanđeoskoj svakodnevici koja nas okružuje. Vjerujmo Gospodinu da će svaki naš trud preobraziti neprolaznom radošću zajedništva s Njim, već sada, a posebno u vječnosti. 

1. korizmena nedjelja

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 

U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Isus mu kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi ove Prve korizmene nedjelje poziva nas na promišljanja o kušnjama koje nas kao vjernike prate tijekom života i o našem odnosu prema njima. Kušnje su za kršćanina uvijek duhovna stvarnost, iako su najčešće zaodjevene vremenitošću i konkretnim životnim izazovima. Različitih su predznaka. Bolni događaji i traume koje doživimo uglavnom su prilike za tješnje prianjanje uz Boga ili pak prekretnice koje nas Njemu vraćaju. Ali svakodnevni životni izazovi češće znadu biti obojani primamljivošću, iza koje stoji ništavilo. Svatko od nas želi biti materijalno zbrinut, želi biti prihvaćen i voljen, želi biti neovisan o drugima i imati makar i neznatnu moć upravljanja drugima. A u trenutcima životnoga umora potrebe se potenciraju i ne vidimo ništa izvan mogućnosti da se ostvare. I tako dolazimo na sklisko tlo, ranjeni i ranjivi, gladni istinskih vrijednosti, a zaslijepljeni prolaznima. Molimo Gospodina da bude uz nas u borbama sa svim napastima i iskušenjima s kojima se susrećemo, jer sami ne možemo ostvariti pobjedu, a ulog je prevelik – radosna vječnost u Njegovom zajedništvu. 

 

Pepelnica

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«Riječ Gospodnja.

Danas započinjemo korizmeni hod, pripravu za proslavu najveće kršćanske svetkovine – Uskrsa. Pojmovi pepelnica i korizma većini su poznati, barem na kulturološkoj razini, no alarmantno je što ta razina i kod brojnih kršćana postaje dominantna. Da, postimo danas, ali kako? Da, ulazimo u vrijeme odricanja i molitve, ali od čega i zbog čega? Koliko se često sjetimo poruka koje danas slušamo u misnim čitanjima? Božja riječ je jasna: trebamo se vratiti Bogu, putem koji čine molitva, post i milosrđe. Korizma nije vrijeme čeličenja vlastite volje i ustrajnosti u izvanjskim pokorama, jer one nisu svrha same sebi. Pokora i odricanje od onoga što nam je drago ili čak potrebno (kao san ili hrana) sredstva su kojima ćemo otvoriti svoja srca za dublji susret s Bogom. Samo susret i zajedništvo s njim jesu konačni cilj našega vjerničkog života. Odvažimo se stoga doista prignuti svoje glave i poziv Obrati se i vjeruj Evanđelju! prihvatiti kao misao vodilju ovogodišnjeg hoda prema proslavi Gospodinova uskrsnuća.

8. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

»Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?

Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Riječ Gospodnja

Bog koji je iz čiste ljubavi stvorio čovjeka nikada ga ne ostavlja samoga. Ovu rečenicu vjerojatno je svatko od nas vrlo često čuo, a još češće doveo u pitanje. I to obje tvrdnje koje sadrži – Božju bezuvjetnu ljubav prema čovjeku i Božju neprestanu skrb za čovjeka. Teško nam je pojmiti ljubav bez koristi, bez traženja nečega zauzvrat ili bez razočaranja koje ponekad doživimo. Teško nam je i povjerovati Bogu da je uvijek uz nas i da doista skrbi o našim potrebama. Problem je u tomu što smo hijerarhiju svojih potreba posložili krivim redom. U prvi plan stavili smo one vremenite i posvetili im najviše svoje snage i vremena. Duhovne potrebe potisnuli smo negdje na rub i zanemarili ih. Kad ih uočimo, gotovo nas uplaše, jer naviru svom silinom, a nismo na njih navikli. A Gospodin nas poziva na suprotno: da brigu oko vremenitoga prepustimo njemu i pobrinemo se oko toga da nam srca budu ispunjena njegovom prisutnošću. Sve ostalo tek ćemo tako vidjeti u pravome svjetlu i postaviti na ispravno mjesto.

6. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

  U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: 'Da, da, - ne, ne!' Što je više od toga, od Zloga je.Riječ Gospodnja.

Promatrajući život nas suvremenih vjernika teško se oteti dojmu da kršćanstvo počesto shvaćamo kao skup propisa i pravila koja treba obdržavati. To nam se ponekad čini prezahtjevnim i teško ostvarivim te se znademo osjećati sputanima i ograničenima. A onda podlegnemo napasti da Evanđelje prekrojimo po svojim mjerilima, opravdavajući se da svi čine tako i da je život u našemu vremenu različit od života u nekim prošlim vremenima. I tako redom, isprika na ispriku, opravdavanje na opravdavanje. Bog uvijek poštuje našu slobodu i uvijek nam daje mogućnost izbora. Uvijek prati naš trud oko dobra svojom milošću. Odvažimo se preuzeti odgovornost za svoj život i postupke, procjenjujući ih evanđeoskim mjerila i nasljedujući Gospodina nepodijeljena srca.

 

 

5. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi današnje nedjelje donosi nam cjelovit program vjerničkoga života. Prorok Izaija prenosi Božje naputke o konkretnom djelovanju koje vodi prema svetosti a psalmist izriče pohvalu pravednu čovjeku. Sveti Pavao pak podsjeća da je naša snaga u zajedništvu s Bogom, a ne u vlastitoj savršenost i ispravnosti. Često je naš doživljaj svijeta i stvarnosti koja nas okružuje obojen negativnošću, percipiramo svijet kao mjesto okrutnosti, nepravde, nedosljednosti, ali se istovremeno rijetko zapitamo što mi činimo kako bi se to promijenilo. Jesmo li svjesni da je svijet naše poslanje, naša zadaća? Koliko često dopuštamo da bljutavost i tama nadjačaju u nama te propuštamo činiti ono na što nas je Gospodin pozvao – biti sol zemlje i svjetlo svijeta? Shvaćamo li njegov poziv ozbiljno?

 

Svijećnica

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! — i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

 

Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:

»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,

po riječi svojoj, u miru!

Ta vidješe oči moje

spasenje tvoje,

koje si pripravio

pred licem sviju naroda:

svjetlost na prosvjetljenje naroda,

slavu puka svoga izraelskoga.«

Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.

Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

 

Riječ Gospodnja.

 

Blagdan Gospodinova prikazanja u Hramu poziva nas na promišljanje o slici koju svatko od nas ima o Bogu, ali i o vlastitome duhovnom životu i putu. Počesto u ovome vremenu čujemo kritike upućene svemu što se smatra tradicionalnim, smatrajući tradiciju, pa i onu čiji smo dio, nečim zaostalim i suvišnim. Ipak, Bog želi da živimo baš u ovome vremenu, u ovome trenutku, na određenome mjestu i u određenoj kulturi. Marija i Josip bili su duboko ukorijenjeni u tradiciju vlastitoga naroda, vjerni njegovim predajama te su u tom duhu bili sposobni prepoznati duhovne stvarnosti koje im je Bog namijenio i ponudio, a njihova osobna odluka da Božju ponudu prihvate omogućila je Spasiteljev dolazak i očitovanje čovječanstvu. Oba elementa važna su i u života svakoga od nas, jer ćemo samo tako, poput Šimuna, moći prepoznati Onoga koji je »Svjetlo na prosvjetljenje naroda« i živjeti u svijetu kao svjetlila zapaljena plamenom Njegove ljubavi. 

 

 

 

4. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi danas nas poziva na preispitivanje našega kršćanskog identiteta. Zapitajmo se, koliko smo svjesni da naša istinska vrijednost počiva na našoj darovanosti i životu samom? Koliko sami sebe, a onda i bližnje, promatramo kao Božja stvorenja, vrijedna sama po sebi, a ne po onome što posjeduju ili društvenom položaju koji zauzimaju? Blago svakoga od nas prije svega je Božja ljubav koja nam je darovana bez mjere. Sve što imamo, primamo od Boga. Životni program koji bismo trebali prepoznati i prihvatiti kao vlastiti donosi nam današnji evanđeoski ulomak. Blaženstva koja Isus proglašava istinska su budućnost Crkve i svakoga čovjeka. Promislimo koliko svatko od nas uistinu nasljeduje evanđeoske vrednote malenosti, nenametljivosti, skromnosti i odvažimo se svoje pouzdanje umjesto u vlastite snage položiti u Gospodina.

 

3. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

Isusov život i djelovanje pokazuju nam zorno da naša ljudska poimanja vrijednosti i veličine često znadu biti pogrešna. On dolazi iz Galileje, koju su pravovjerni židovi smatrali napola poganskom, i svojim djelima objavljuje kako je kraljevstvo nebesko ponuđeno svim ljudima. Njegovi prvi učenici jednostavni su i ponizni ribari, koji ga prije nego učeni prepoznaju kao Učitelja i Mesiju. Gospodin nam ne želi reći da su učenost i znanje nepotrebni ili da se ne trebamo ponositi svojim tradicijama i vrijednostima koje su iznjedrile, nego nam želi posvijestiti da Bog ima drukčija mjerila i da oholo srce, zatvoreno za prihvaćanje drugih, može dovesti do zatvorenosti i z aprihvaćanje samoga Boga, koji u naše živote danomice dolazi.

2. nedjelja kroz godinu

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«Riječ Gospodnja

Radosna vijest spasenja upravljena je i namijenjena svim narodima. Već u Starome zavjetu Bog po prorocima pripravlja svoj narod za budućnost u kojoj će svi narodi Zemlje moći biti članovi Božjeg naroda. Isus je spasitelj svakoga čovjeka, onaj koji dovršuje Božju Objavu čovječanstvu, a kršćani novi Izabrani narod. Naš vjernički život stoga treba biti odraz radosne zahvalnosti za milost spasenja i u duhu te zahvalnosti ne smije biti isključiv, nego u vjernosti Gospodinu otvoren svim ljudima. Smijemo se osjetiti povlaštenima jer smo po krštenju baštinici spasenja, no ta privilegiranost nosi sa sobom obvezu apostolata, koji obuhvaća sve razine našega života. Molimo Gospodina da tu veliku zadaću izvršimo onako kako on od nas očekuje.

 

 

Blagdan Krštenja Gospodinova

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!«

Riječ Gospodnja.

Krštenjem na Jordanu Isus je započeo svoje javno djelovanje. Sâm Isusov čin pristupanja krštenju pomalo je neobičan, jer je krštenje koje je Ivan dijelio bilo »za oproštenje grijeha«. I Krstitelj je bio iznenađen. Zašto se Isus, koji je bez grijeha, želi dati krstiti? Tim činom pokazuje svoju bliskost s čovjekom grešnikom. I u tim trenucima događa se Božja objava s neba: »Ovo je Sin moj, ljubljeni!«

Znamo da smo krštenjem pritjelovljeni Crkvi i da nam je dana milost oproštenja izvornoga i svih drugih grijeha. Trudimo se životom odražavati ljepotu milosti koju smo primili, zahvalni Gospodinu za taj nezasluženi dar.

SVETKOVINA BOGOJAVLJENJA

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:’A ti, Betleheme,zemljo Judina!Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinimjer iz tebe će izaći vladalackoji će pāsti narod moj – Izraela!’«Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.Riječ Gospodnja.

Svetkovina Bogojavljenja jedna je od najstarijih kršćanskih svetkovina. Prisjećajući se pohoda trojice kraljeva, koji su došli pokloniti se novorođenome židovskom Kralju, Crkva se podsjeća da je Krist došao okupiti sve narode oko sebe i učiniti ih jednim Božjim narodom. Poput trojice mudraca, odvažimo se krenuti na put prema Gospodinu slijedeći znakove koje nam daje. Pritom ne zaboravimo da naši bližnji nisu tek usputni prolaznici, nego naši suputnici na putu prema zajedništvu s Kraljem svega stvorenoga.

SVETKOVINA ROĐENJA GOSPODINOVA / BOŽIĆ

Početak svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postadeništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudimasvjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok daposvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo,nego - da posvjedoči za Svjetlo.Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;bijaše na svijetui svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moćda postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji surođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – odBoga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavunjegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti iistine.Ivan svjedoči za njega. Viče:» To je onaj o kojem rekoh: koji zamnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!«Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po IsusuKristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je ukrilu Očevu, on ga obznani.Riječ Gospodnja

Rođenje Gospodinovo u tijelu početak je novoga smjera ljudske povijesti. Krist je ušao u naše vrijeme da ga preobrazi i ponovno nas pozove u svoje Kraljevstvo. U svetoj noći Gospodinova rođenja, kao nekoć betlehemskim pastirima, upućen nam je poziv: »Ne bojte se, navješćujem vam veliku radost…«

Božić nije nikakav sladunjavi blagdan, kako ga se često prikazuje, nego ozbiljan poziv na obraćenje i hod s Bogom i prema Bogu koji je ušao u našu povijest. Ne dopustimo da mu zbog prezauzetosti izvanjskim proslavama vrata naših domova i naših srca ostanu zatvorena i da, kao nekoć u Betlehemu, za njega ne bude mjesta. On je Slavljenik ovoga dana, koji ne traži ništa, nego daruje samoga sebe!

 

 

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.

Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi danas nas poziva da promišljamo o čudesnom događaju Kristova rođenja koje je ispunjenje ljudske povijesti i ostvarenje proročkih navještaja. Naš hod prema svetkovini Božića, slavlju vrhunca Božje prisutnosti u svijetu, bliži se kraju. Dopustimo Gospodinu da nas dovede do susreta sa sobom na svoj način, ne zaprječujući ga vlastitim oholim nastojanjima. Ne zaboravimo nikada da Bog daje znakove svoje nazočnosti svima koji mu iskreno otvore srca. 

 

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.I blago onom tko se ne sablazni o mene.« Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«Riječ Gospodnja

Povijest spasenja mozaik je čovjekovih lutanja i Božjih zahvata kojima mu uvijek iznova vraća slobodu i radost spasenja od različitih robovanja. I naša životna traženja često su uvjetovana i ograničavana zarobljenostima grijeha i slabosti. Prorok Izaija poziva nas na radosno slavljenje Božjeg oslobođenja i naviješta stvarnost novog života spašenih. Apostol Jakov poziva na strpljivost u iščekivanju Gospodina, opominjući da se ne tužimo jedni na druge, kako sami ne bismo bili osuđeni. Ne zaboravimo nikada da nam Bog uvijek iznova nudi izbavljenje i poziva nas da radosno krenemo putem spasenja. 

 

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«Riječ Gospodnja.

Nastavljamo hod prema Gospodinu u radosnom iščekivanju susreta s njim. No taj put ne možemo prijeći pouzdajući se samo u vlastitu snagu. Odvažimo se stoga zaustaviti se u samoći pustinje, srca otvorena za slušanje Božjega glasa, kako bismo osnaženi njegovom blizinom mogli preobražavati svoju svakodnevicu. nemojmo se bojati usred svoje svakodnevice zastati u pustinji i otvoriti srca govoru njegove riječi. Samo tako naši će životi odražavati radost i nadu novoga svijeta koji smo pozvani naviještati svima s kojima živimo.

 

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Bdijte da budete pripravni

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.Riječ Gospodnja

Započeli smo vrijeme priprave za Gospodinov dolazak. Sveto nam Pismo govori da je Bog onaj koji prvi traži i čeka čovjeka da odgovori na njegov poziv ljubavi. Neka koraci našega hoda i nastojanja oko vlastite kršćanske savršenosti u ovom svetom vremenu prije svega budu vođeni radosnom čežnjom za susretom s njim.

U tom hodu naši koraci često krenu krivim putovima, a naša budnost poklekne i klone pred preprekama na životnoj stazi. Ne dajmo se obeshrabriti! Odvažimo se uzići na Goru Gospodnju, kako nas poziva prorok Izaija. Molimo Gospodina da nas svojom milošću održi budnima i spremnima na susret s njim. 

 

 

 

Gabrijela Miličević Mikić

Najave

Aktualnosti

Izdvojeno

Katehetski ured
Vrhbosanske nadbiskupije
 

+387 33 238 837

kuvn@kuvn.org

Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, BiH