07.01.2020.

Lomeći Riječ

Lomeći Riječ

Bogojavljenje

 

 

 

Bogojavljenje

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:'A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinimjer iz tebe će izaći vladalackoji će pāsti narod moj – Izraela!'«Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.Riječ Gospodnja.

Današnja nas svetkovina poziva na promišljanje o Božjoj objavi svim ljudima.Spasitelj svijeta, Isus Krist, nije došao samo svojim sunarodnjacima, nego je podario spasenje svim narodima, svakom čovjeku. Njegovim rođenjem započelo je novo razdoblje za cijeli svijet, koje će biti dovršeno vazmenim otajstvom. Trojica mudraca, koji su se došli pokloniti Novorođenom, predstavljaju pogane, nežidove, koji su Kristovim dolaskom postali članovi novoga izabranog naroda, Crkve, zajednice spašenih. Svi imaju pristup u to zajedništvo, ako prepoznaju i prihvate Isusa Krista kao svojeg Spasitelja. Još u radosti božićnoga vremena, promislimo o tome što ova poruka znači za naš svakodnevni život. Je li nam vjera ukrasni dodatak ispunjenom životu ili temelj onoga što jesmo? Smatramo li kršćanstvo svojom privilegijom ili dopuštamo i drugima da budu djeca Božja? Jesmo li umišljeni pravednici ili zrcalimo Božju sliku svijetu u kojemu živimo? Bog se objavio kao apsolutna Ljubav i traži od nas da u svjetlu te istine živimo.

 


Gabrijela Miličević Mikić

Najave

Aktualnosti

Izdvojeno

  • Iz Vidovica

    02.11.2020

    Iz Vidovica

    Svi Sveti i Dušni dan u Vidovicama

Katehetski ured
Vrhbosanske nadbiskupije
 

+387 33 238 837

kuvn@kuvn.org

Josipa Stadlera 5, 71000 Sarajevo, BiH